Hari sembahyang dan makanan dalam Kristian berbeza dengan Islam

August 19, 2008 at 3:36 am Leave a comment

Hari sabat dan makananmu

Shallom ,

Saudara/saudari dalam Kristus.

Artikel ini memuatkan informasi tentang Sabat dan Swine juga memuatkan informasi dari
debat Islam-Kristian tulisan Ahmed Deedat.

Because im so love you, that i write all this things” in Christ Jesus..Amen!

1 Korintus :1:10 Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.1:11 Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kloë tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu.1:12 Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari golongan Kristus.1:13 Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus.

Yang aku maksudkan ialah kamu mengatakan aku dari golongan Adventis, atau aku dari golongan Katholik, atau aku dari golongan Anglikan, atau aku dari golongan Sidang Injil Borneo. Adakah kerana Petrus tertubuhnya gereja Roman atau adakah kerana Paulus tertubuhnya gereja-gereja berlainan nama dan aliran di asia kecil? Tetapi atas nama siapakah kita sama-sama diserahkan kepada Yesus?

24:16 Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, haruslah dihukum mati. (Imamat 24)
3:29 Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.” (Markus 3)
12:10 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. (Lukas 12).

Tangan siapakah yang dalam gereja tersebut yang atas nama Nya melakukan kuasa mukjizat seperti dalam Matius 12:22, Lukas 7:21 dan sebagainya? Siapakah yang berani mengatakan gereja yang benar bersalah?
Untuk mengatakannya bersalah bukanlah benar, but to restore our Church kita perlu saling memperlajari, atau dalam erti kata lain saling menuntun. Sebab siapakah yang berani menuruti dosa kekal atau hukuman kekal, hanya kerana menghujat Roh Kudus? Hanya perlu diakui bahawa ada gereja yang dinamakan gereja syaitan!

”Kerana itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima.” (Petrus1:12).
Sabat

Kata akar Sabat:

Berdasarkan etimologi, kata benda sabat dari akar kata Ibrani syin-bet-tau berasal dari kata kerja dengan akar kata yang sama yang mengandung arti berhenti dari sesuatu seperti contoh ayat-ayat di atas, dapat pula ditelaah dari ayat berikut ini :
Yosua 5:12 “berhentilah manna itu”,
Nehemia 6:3 “Untuk apa pekerjaan ini terhenti”,
Ayub 32:1 “ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka”,
Yesaya 24:8 “Kegirangan suara rebana sudah berhenti”,
dan lain-lain, dimana ayat-ayat diatas itu mengarah pada kata asal – “sabat?

Petikan Alkitab:
16:26 Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu.” Keluaran 16
20:11 Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20
31:14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31
31:16 Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Keluaran 31
Imamat 16
16:31 Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh, bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.

Penerangan:

2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorang pun yang dibenarkan” oleh karena melakukan hukum Taurat. (Galatia 2)

Cuba aplikasikan pada masa ini apakah masa hukum Taurat yang dikhususkan hanya/khas untuk bangsa Israel sebelum digenapi oleh Yesus. Tidakkah ayat tersebut bila dikumpulkan menjadi dihukum mati, berpuasa,dan perjanjian kekal. Ia juga hari berkat dan kudus. Namun siapa yang tidak dapat turun ke gereja, tidak dapat berpuasa apakah yang pasti menjadi hukumannya? Atau kerana disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan adakah Allah itu sanggup membunuh sebelum tiba masanya.

Matius 5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.
Bagaimanakah jika seorang itu mengatakan dia menurut hukum Taurat, maka seharusnya sahaja sembahyang hari sabat?, tetapi dia bukan orang Yahudi, maka adakah dia akan diterima seperti adat Yahudi, menurut agama Yahudi, tidakkah pernah suatu masa dahulu wanita bangsa asing yang berkahwin dengan orang Yahudi diusir dan diceraikan dengan anaknya sekali(Ezra 10:3)?,

Tetapi kerana adanya Yesus, Alkitab mengatakan:
3: 28 Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.3: 29 Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain! (Roma 3)

Tim fakta:
“Maka jelas sekali bahwa kata “berhenti?tersebut, bukan berarti Allah perlu istirahat karena kelelahan setelah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Tetapi penetapan hari ke-7 itu memang ditetapkan Tuhan sebagai suatu peringatan bahwa Ia telah menciptakan Alam Semesta dengan segala isinya. Mengapa Allah perlu menentukan hari ke-7 sebagai hari yang dikenal dengan istilah SABAT? Dan bagaimana dengan ayat ‘Allah menguduskan hari Sabat? (Kej.2:3)? Memang benar bahwa TUHAN mengkuduskan hari Sabat, namun perjanjian untuk mememelihara Sabat tidak diberikan sebagai janji kepada Adam dan Nuh (untuk umat manusia) melainkan baru dinyatakan sebagai Perjanjian kepada Musa untuk dirayakan oleh umat Israel (Kel.20 & Ul.5).” Setelah penciptaan, Tuhan beristirahat. Dia tidak berkata “Aku akan mencipta lagi,?atau “Aku ingin menyelesaikan satu pekerjaan lagi.?Tidak. Kitab Kejadian jelas mengatakan, “Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan-Nya, kemudian Dia beristirahat.? Mengapa Allah beristirahat pada hari ke 7? Inti dari hari ketujuh sebagai peringatan akan penciptaan Allah adalah sebagai berikut : Yehezkiel 20 : 12 Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 : 20 …., kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu… Memang ada sedikit perbedaan antara bekerja dan beristirahat. (Kutipan Answering-Islam). Adakah babi halal?
Konteks Perjanjian lama:
11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. 11: 8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.11: 9 Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air: segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan.(Imamat 11)
14:8 Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya.( Ulangan 14)
65:4 yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua; yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka; Yesaya 65, 66:17, 66:3,

Konteks perjanjian Baru:
5:13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Sebenarnya, kawanan babi tidak lebih penting dari Penjaga babi. Tetapi secara spesifiknya babi-babi itu mati ke dalam jurang. Maka sekali bersama roh-roh jahat tersangkut bersama tuannya(babi tersebut). Teorinya, jika saya berkawan dengan Agas yang membunuh adakah saya juga telah membunuh, tentu tidak! Begitu juga tidak semua babi di dunia dirasuk roh-roh jahat pada masa itu. Sebaliknya jika berlaku roh-roh jahat itu dilepaskan kemerata tempat tentu ia akan memasuki jiwa yang lain malah manusia juga.

Komen Rasul

1. Komen Paulus:
1.Hukum taurat tidak dapat menyelamatkan orang Yahudi, kecuali yang mampu membayar persembahan (kaya):
2:18 dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak,2:19 dan yakin, bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan,2:20 pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.(petikan Roma 2)

2. kesaksian Yohanes
1:17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa(sahaja), tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.(petikan Yohanes1)
3:19 Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat (yahudi sahaja):(Roma 6:14), supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.3:20 Sebab tidak seorang pun (termasuklah Adventist) yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.3:21 Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi,3:22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,3:24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.3:25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. (petikan Yohanes 3)
Oleh itu maka Yesus mengatakan, ”do not shall worry to what we eat” (Mat 6:3, 1 Kor 10:31), because your heavenly Father know that you need it (Mat 6:32). But seek first the kingdom of heaven (Mat 6:33). Therefore, the earth is Lords and all it fullness (1 Kor 10:26).
Hari Sabbath adalah menurut calendar Yahudi hari enam, namun di Malaysia hari enam dalam calendar yahudi bersamaan dengan hari minggu.
Makanan

3. Yesus sendiri berkata dalam :
7:15 Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.”7:16 [Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar!]7:17 Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya tentang arti perumpamaan itu.7:18 Maka jawab-Nya: “Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya,.(petikan Matius).

Kesimpulan:

4:3 Mereka itu melarang orang kahwin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran.4:4 Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur,4:5 sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.4:6 Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kauikuti selama ini.4:7 Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. (Petikan 1 Timotius 4)
6:31 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?6:32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu.6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.(petikan Matius 6)
14:1 Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya.14:2 Yang seorang yakin, bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja.14:3 Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu.14:4 Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.14:5 Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari pada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri.14:6 Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. 14:15 Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia.14:16 Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah.14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.14:18 Karena barangsiapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.14:19 Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.14:20 Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan! Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain tersandung!14:21 Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu.14:22 Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia, yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.14:23 Tetapi barangsiapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa. (petikan Roma 14).

Apakah Bukti Tuhan mengizinkan segala jenis makanan?

11:5 “Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan: suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku.11:6 Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat(termasuk babi etc.) dan binatang liar dan binatang menjalar(ular etc.) dan burung-burung.11:7 Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku: Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!11:8 Tetapi aku berkata: Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.11:9 Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku: Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram!(petikan Kisah Para Rasul 11)
Kalau ini dianggap tidak benar , maka apakah Tuhan dahulu berbeza dengan Tuhan sekarang, atau barangkali Iblis yang sudah berkuasa sehingga mengubahnya? Tetapi bagi saya ia adalah benar Rasul tidak menipu, malah tidak bermaksud bagi saya untuk mengkufuri Roh Kudus! mengatakan ilham Roh Kudus tidak benar. Kalau tidak juga, bagaimanakah kiranya Tuhan memakai pelbagai cara untuk mengajar pengikutnya. Dia adalah adil.

Tim Fakta: Daging babi haram? (a) “Daging binatang-binatang itu (antara lain babi) janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu. “( Injil – Imamat 11: 8). Yesus memusnahkan 2000 babi untuk menyembuhkan seorang manusia – (b) “Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi (yang kira-kira 2000 jumlahnya) itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.” (Injil – Markus 5: 13). (Kutipan Ahmed Deedat) Ahmed Deedat mengabaikan konteks ayat, tiada kesinambungan ayatnya ayat konteks lengkapnya seperti berikut: Imamat 11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. 11:8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.11:9 Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air: segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan.11:10 Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu.11:11 Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu; dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Rumusan Imamat: Imamat 11:1-47 tersebut adalah tentang najis karena binatang. Perkara ini dibicarakan di bawah dua aspek: binatang hidup sebagai bahan makanan, dan hubungan dengan bangkai binatang, sedangkan ayat 1-23 membicarakan persoalannya ditinjau dari sudut makanan. Ayat-ayat ini menentukan daging mana yang boleh dimakan dan tidak. Empat golongan di beza-bezakan. Di antara binatang berkaki empat, hanya binatang-binatang yang berkuku belah dan memamah biak yang boleh dimakan. Peraturan ini ditetapkan secara teliti, dan setelah itu disebutkan empat contoh dari binatang yang tidak memenuhi syarat: unta, pelanduk, kelinci dan babi hutan. Kelinci bukanlah binatang pemamah biak, demikian juga pelanduk. Keduanya adalah binatang pengerat atau pengerikit, tapi kenyataannya rahang binatang ini senantiasa bergerak sebagai memamah biak. Ini jelas menunjukkan bahwa penguraian itu bukan dimaksudkan sebagai pembatasan yang bersifat ilmiah, melainkan penguraian sederhana dan praktis. Binatang yang tidak haram tidak disebutkan di sini, tapi Ulangan 14:4 dalam mendaftarnya menambahkan kepada ketiga binatang piaraan (lembu, domba dan kambing), tujuh binatang buas yang termasuk rumpun pemamah biak. Bagi rata-rata orang Israel, peraturan ini membatasi makan daging terutama binatang piaraan yang dapat dipakai dalam korban.

Yesus telah mencabut segala peraturan imamat mengenai makanan dan praktik-praktik yang najis dalam Matius 15:1-20. Dalam terang mana Petrus diperintahkan supaya berbuat, dan Paulus mengumumkan dengan resmi peraturan tentang tingkah laku kristiani. Titik berat bahwa satu-satunya kenajisan (haram) yang berarti penting secara agamawi ialah kenajisan hati nurani. Obatnya adalah korban Kristus, yang dipersembahkan dalam dunia kerohanian.

Matius 15:11 Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.(Teks asal dari jawapan balasan Kombat Kit). Akhir kata saya menanyakan soalan pada anda, “ramai yang mengatakan khinzir pembawa penyakit apabila dimakan[tidak kira berapa banyak], namun ada yang mengatakan khinzir hanyalah satu alam haiwan yang menyediakan buh pinggang bagi manusia. Dalam minda anda apakah yang terbaik, jika berapa banyakkah/peratuskah nyawa yang diselamatkan kerana adanya buang pinggang atau sebaliknya yang mati kerana makan babi, mana satukah yang anda fikir lebih baik?

Advertisements

Entry filed under: Hari sembahyang dan makanan dalam Kristian berbeza dengan Islam.

Beza diantara Nabi Muhammad dengan Isa Almaseh Jesus Kisah benar orang Kristian masuk Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

August 2008
M T W T F S S
    Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: