ULASAN TENTANG ISLAM 10 SIAPAKAH ALLAH

September 6, 2008 at 6:22 pm Leave a comment

Bab 10

Jadi Siapakah Allah?

Muslims menggunakan bahasa yang sukar untuk menjelaskan siapakah Allah. Mereka cuba untuk membuatnya seperti hidup sebaik mungkin dalam usaha untuk menghindarkan orang bijaksana dalam menjalankan penyelidikan keatasnya. Jika anda bertanya kepada seorang Muslim akan siapakah Allah, dia akan menyeloroh seperti bercakap dengan semak, menjelaskan sesuatu kepadanya hanyalah kemustahilan[tanpa alasan munasabah yang sama ada] memberi untung atau tidak kepada dirinya. Namun seharusnya, Allah semestinya bukanlah semisterinya sebuah Islam yang mereka inginkan dunia percaya. Mereka akan terus ke penjuru batu Ka’aba. Semestinya, Kristian tidak sesungguhnya berdoa untuk membantu mereka dan kita tidak akan lakukannya hinggalah menjelang ajal mereka diatas jurang Megiddo.

Ramai mengatakan bahawa perkataan Allah berasal daripada bahasa Syriac Alaha. Walaubagaimanapun, nama Allah pada kenyataannya telah pun muncul sebelum adanya Islam. Amat diragui bahawa ianya berasal daripada perkataan nama Abdullah[bermaksud pekerja Allah] – merupakan nama kepada ayah Muhammad. Persoalannya ialah: Bagi siapakah nama ini pada asalnya diberi? semestinya tiada nabi dalam Alkitab yang membuktikan wujudnya ayat tersebut. Yang jelasnya ialah bahawa tiada satupun kelibat ayat ini dalam Alkitab[seharusnya benar jika perkataan Allah dari Alkitab bahasa Indonesia, Melayu dan bahasa lain diubah sesuai dengan ketiadaan ayat tersebut, tapi untuk menunjukkan bahawa Tuhan itu tidak kisah apapun panggilan maka seharusnya anda fikir begitu?], sebaliknya jelas bahawa ayat tersebut berasal daripada bahasa Arab, bukannya daripada Israel!

Walaubagaimanapun, dalam minda sarjana Muslim, apapun juga [sama ada positif atau negatif] justifikasi anda terhadap Islam hanyalah alasan, maka mereka seharusnya menipu dan menuntut bahawa nama Allah telah dinyatakan kepada Adam, Abraham mahupun Ishmael. Para bapa patriarch kita tentunya berupaya mengadakan penipuan disebabkan mereka telahpun meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan kita persoalan, penuh ketidakpastian tanpa menyelesaikan masalah tersebut dahulu. ” kita tahu api itu panas kerana moyang kita menyatakan, hanya keegoan kitalah maka kita umpama menyentuh api tersebut, maka apakah kesannya?” dan mereka tidak pernah meninggalkan Adam kesendirian. Dalam pra-Islam Arab yang kini dirujukkan oleh Muslim sebagai zaman “Al-Jahiliya,” bermaksud masa, para penduduk Arab memeluk agama Pagan. Masa tersebut sepanjang Ka’aba, orang Arab menyembah 360 patung. Setiap puak mempunyai satu patung untuk disembah. Jelaslah bahawa Allah semestinya merupakan salah satu daripada 360 patung tersebut yang kaum Hashimite Muhammad sembah. Quran membuktikan sendiri bahawa beliau sendiri adalah Pagan. Nama yang diberi oleh orang Tua Muhammad kepada anaknya merupakan bukti seterusnya untu membuktikan bahawa Muhammad adalah berasal daripada keluarga penyembah Pagan.

Ayah Muhammad bernama Abdullah, bermaksud hamba Allah. Nama bapa saudara Muhammad pula ialah Abdul Manaf, bermaksud ayah kepada Talib. Kenyataan ini merupakan bukti nyata bahawa Allah dan Manaf adalah eksplisitnya patung yang disembah oleh Muhammad dan orang-orangnya. Sarjana Islam cuba untuk menyembunikan fakta bahawa Muhammad menyembah patung sebelum dan selepas dia menuntut sebagai nabi. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa kerana Quran sendiri merekodkan perkara tersebut. Muhammad kemudian eksplisitnya terpesona dengan tuntutan monoistik daripada Yahudi dan Nestorian Christian yang menyangkutkan perkara tersebut dalam penuh persoalan. Isteri beliau yang bernama Khadija adalah seorang Katholik, sebagaimana Waraqa ibn Naufal, yang bertindak sebagai guru sulitnya. Sekarang, Muhammad berkeinginan untuk menyatukan bangsa Arab dalam susunan teokratik, namun tetap menemui jalan buntu untuk membawa bersama patung sebanyak 360 tersebut, dengan itu Muhammad bercadang untuk mengutip daripada patung puaknya. Seharusnyalah dia memilih Allah, patung yang diberi nama oleh ayahnya. Apapun patung yang disembah; sebuah patung tetaplah patung. Semestinya setan berselindung disebalik patung yang dicipta untuk menipu hati dan minda anda.

Sesiapa yang cuba mengeluarkan Allah dan mendewa-dewakannya diatas patung Makkah yang lain harus ingat bahawa Muhammad hanyalah dengan mudah mengutip Manaf, Al-Lat, Al-Uzza, atau mungkin bersama juga yang lain; dan pilihanya bukanlah untuk memenangi sokongan orang lain, termasuk juga bapa saudaranya, Abdul Manaf.Hal ini jelas daripada fakta bahawa Abdul tidak pernah berserah kepada Allah dan Islam sehingga nafas terakhirnya. Seharusnyalah pengangkatan salah satu daripada 359 patung menimbulkan kemarahan kepada puak suku di Makkah. Tujuan penganiayaan Muhammad tidak membawa apa-apa namun sebagai puak-inter atau suku-inter bergaduh bagi patung siapa yang lebih dihormati. Dalam akar yang sama, Quran juga menggunakan bahasa atau dialek Muhammad (Quraish). Untuk menenangkan suku lain, Muhammad mengatakan kepada mereka(berteraskan “wahyu”) bahawa pil-pil surga telahpun ditulis dalam bahasa Arab, Quraish. Dunia dipaksa untuk menelan tipuan Islam bahawa semua patung di Ka’aba telahpun dimusnahkan. Apapun ia memang adil dan sememangnya tidak benar juga bagi anda.

Dikatakan hanya empat daripada patung tersebut dikekalkan. Penjaga Ka’aba seharusnya membuka batu untuk membolehkan nazir bebas untuk mempertikaikannya. Sebagaimana Islam membentuk 1.2 bilion Muslim dan semestinya sebilangan daripada Kristian yang “pada namanya”, sibuk tanpa ada masa menyelidiki Alkitab, ego dan tidak mahu bertanya, sesat dengan siapa sebenarnya Yesus sama ada Isa atau Esau, dan ianya telah cuba untuk membuat dunia percaya bahawa Allah adalah Tuhan. Sedihnya, tetap tiada rangkaian antara Allah dengan Tuhan yang adalah dalam Alkitab, yang menunjukkan bahawa namaNya adalah Yahweh, atau “Aku adalah Siapa[who] Aku”,”I AM”. 1

Webster’s New Collegiate Dictionary menyebut bahawa nama sebenar Tuhan dalam bentuk “Tetragrammaton,” yang bermaksud ia terbentuk daripada empat huruf. Sebahagian daripada perkataan Ibrani yang disingkatkan menjadi YHWH atau JHVH. Mereka sebenarnya menyebut Yahweh atau Yehovah. YAHWEH bermaksud “I AM.” Nama ini mengetengahkan Tuhan itu nyata dan alam suci: Yang paling benar, yang agung, satu, tuhan suci, dan “Bapa kepada Roh” (Numbers 16:22, digenapi dalam. John 4:24), Tuhan yang menunjukkan diriNya kepada orang[ciptaannya], membuat perjanjian dengan mereka, pemberi peraturan kepada mereka, bagi Siapa yang perlu dihormati dan disujud sembah selamanya.

Sekiranya nama Tuhan ialah sebenarnnya Allah, mengapa tidak Dia memberi nama itu kepada nabi Musa atau sesiapa yang menjadi nabi dalam Perjanjian Lama? mengapa tidak Yesus memberi nama selain daripada yang telahpun diberi kepada nabi terdahulu? adalah benar untuk mengakui bahawa Yang Tertinggi Dialah yang abadi. Jika Tuhan adalah tanpa permulaan atau penghujung, mengapa tidak namanNya juga kekal abadi? Semestinya benar, namun jika Quran adalah benar, dan oleh itu tiada siapa yang nama Tuhan sebelum Muhammad, dan Tuhan tidak pernah tahu apa yang Dia katakan pada Musa dengan nama “I AM that I AM.” Ia serupa dengan membakar semak untuk mengatakan bahawa Tuhan mengatakan diriNya kepada Musa sebagai “I AM” (Exodus 3:14). “I AM” melampirkan kewujudanNya yang nyata, dengan tiada permulaan dan pengakhiran. Hanya Dialah Tuhan yang kekal, tiada yang lain kecuali Dia!

Tiada diperuntukan bilik untuk sebuah patung, walaubagaimana canggih memanggil dirinya. Nama Alllah tidak ditujukan kepada Tuhan yang benar, ianya hanya bagi patung bangsa Arab. Namun disana banyak. Apabila Yesus mengatakan Dirinya “I AM” dalam John 8:58,Dia berkata dalam kesan bahawa Dia adalah yang sama “I AM” yang bercakap dengan Musa di semak yang terbakar. Orang Yahudi mengerti dengan tepat apa yang Yesus maksudkan dan justeru cuba membalingNya dengan batu kerana menyamakan diriNya dengan ayat tersebut (John 8:59). Mereka tahu bahawa Yesus mengatakan diriNya sebgaai yang terakhir, suci, dan secara praktikalnya adalah wahyu daripada Tuhan yang benar. Nabi Isaiah juga mengetahuiNya, apabila menyebut Yesus adalah “Emanuel,” yang bermaksud “God with us” atau Tuhan bersama kita. Ini bukanlah halnya politisme, Tuhan Bapa dan Yesus AnakNya adalah satu esa, wujudnya. Yesus mengatakan:

John 10:30 “I and My Father are One.” Saya dan Bapa adalah satu.

John 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.

Ini adalah hanya satu dan Tuhan yang kekal. Semua yang lain adalah imaginasi seorang manusia bagi menggambarkaan tuhan. 1

Saya dapat mendengar bisikan anda, “ha! ia bukanlah seperti itu; Allah adalah hanya nama lain bagi Tuhan. Penduduk Arab juga menyembah Tuhan yang sama, atas nama yang berbeza.” Hal ini berlaku terhadap ramai yang belum pasti tentang hal tersebut, dan saya katakan ia salah dan nyata suatu harapan yang hampa benar untuk ditelusuri. Apa yang pasti ialah, Allah dalam bahasa Arab adalah tema bagi tuhan mereka, namun adakah Allah adalah nama bagi Pemerintah dan Tuhan yang bertakhta yang mencipta alam?

Disebalik siapakah Muhammad[yang dinamakan nabi oleh sarjana Islam namun tidak dapat dibuktikan] yang tiada bukti rekod dimana-mana di bumi yang dikatakan oleh Tuhan melalui bangsa Arab. Jelasnya, Alkitab mengatakan perkara tersebut adalah sebaliknya. Buku terakhir dalam Alkitab ditulis pada penghujung abad pertama. Salah satu daripada penyataan terakhir ialah:

Rev 22:18 . . . If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini

Adakah Muhammad melakukan seperti itu? adakah dia menuntut sebagai nabi lama sebelum Tuhan mengatakan tiada seorang pun yang harus menambah apa yang sudah tertulis? Jadi apakah yang cuba ditunjukkan oleh bukti ini, bahawasanya keseluruhan bangsa akan menjadi salah dalam konsep keji? Bagaimanapun, Alkitab mengatakan, “Sekali-kali tidak! Sebaliknya: Tuhan adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis: “Supaya Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau dihakimi.”(Romans 3:4). Ini bermaksud apapun yang tertulis melawan perkataan Tuhan diklasifikasi sebagai bohong. Oleh itu, apabila Yang Benar memberitahu kita bahawa namaNya ialah Yahweh,atau “I AM,” barangsiapa yang menuntut namaNya sebagai lain adalah dipengaruhi oleh Setan(John 8:44).

Anda harus tahu bahawa Kristian harus menjauhi dirinya daripada mereka yang mengatakan bahawa Tuhan tidak tahu namaNya sendiri, namun ini bukanlah hal bagi Kristian. Kristian adalah Hausa gudang penyembahan dan pujian Allah. Selama mana Kristian patuh kepada Allah, kemenangan terhadap orang Islam tidak akan berlaku. Sikit janggal apabila usaha penginjilan dikalangan Muslim mendatangkan kesan kecil. Seorang yang menamakan Kristus dan menuruti tuhan yang salam, walau apa sekalipun nama, ia hanya menjemput musuh untuk memakai jenama 666 diatas dahinya. Tidak pernahkah Alkitab memberi amaran terhadap kita bagi nombor ini? Sememangnya benar:

“13:6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. 13:7 Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 13:8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.”, “And he opened his mouth (the dragon inspired beast) in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle and them that dwell in heaven. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.” (Revelation 13:6, 8)

Sememangnya jika ada yang mengatakan, “adalah menjadi hujatan untuk mengetengahkan konsep bapa sebagai Tuhan dan mendewakan Yesus sebagai AnakNya” adalah pencemuh. Sesiapa yang berbuat demikian, tidak tahu siapa Tuhan. Petikan diatas sangat jelas menunjukkan sesiapa yang tidak tertulis namanya dalam buku kehidupan adalah menyembah Setan[naga]. Senarai yang terdapat dalam cengkaman naga tentunya tidak berpenghujung. Termasuklah seorang Muslim, Kristian hipokrit, Hindu, Buddha, Hari Krishna, It includes Muslims, Rosicrucians, Satanists, penagih dadah, homoseksual, perogol, pornografi, mereka yang bermain dalam kesalahan dan mereka yang menjauhi Yesus, Anak Tuhan.

Tidak kurang pihak Kristian yang menyembahkan naga dalam suatu cara yang lain. Banyak juga yang menyanyikan lagu dalam korus dengan nama Allah. Jika anda menyebut bahawa anda adalah Kristian tapi berterusan menghormati Allah, dan sesuatu yang buruk berlaku terhadap pemahaman kekristianan anda. Tuhan yang benar semestinya cemburu melihat anda bertoleransi dengan yang lain selain diriNya. Perjanjian Lama menyebut bangsa Israel akan dimusnahkan disebabkan menyembah tuhan lain, dan tuhan tidak pernah berubah. Mungkin anda telah dimeterai dengan nombor 666 di dahi anda, atau mungkin nama anda tidak terdapat dalam buku hidup anak Domba- Christless Christian – menyembah naga.(Rev. 13:8).

Ramai yang setuju bahawa Allah yang disembah oleh Kristian adalah Allah selain daripada yang disembah oleh Muslim. Mereka mengatakan Kristian dan Muslim berbeza dalam memahami karakter Allah. Namun siapakah yang lebih besar menuntut nama Allah melainkan Muslim, dan berapa banyakkah Allah disana? Ramai yang mengatakan diri mereka Kristian adalah menyamar sebagai Rachel Kristian. 1 Dalam jalan yang sama, ramai yang mengatakan dirinya Kristian tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan sebuah Alkitab datang sebagai “perempuan jalang” kehadapan tuhan Islam yang bernama Allah. Mereka menggunakan banyak penyataan di surga untuk menyatakan kebankrupan iman, namun semua itu sia-sia sahaja. Pernyataan yang tidak setuju terhadap perkataan Tuhan, tidak kira bagaimana logiknya dilihat, hanya akan membentuk penipuan diri atau dilusi yang lebih tajam.

“And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie.” (2Thess. 2:10-11)

2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa kerana mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2:11 Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.

Terjemahan Alkitab Hausa hanya memburukkan lagi masalah. Mereka menyamakan nama Allah sebagai Yahweh, dengan itu membawa ramai Kristian dalam lopak kuasa naga. Kebanyakannya adalah pendapat sebelum nama “Allah” digunakan dalam Alkitab Hausa, sarjana harus mengadakan banyak kajian untuk memperkuatkan penyataannya. Sesungguhnya, tidak terdapat kajian yang membenarkan ketidaktepatan terjemahan sebuah Alkitab. Tuhan tetap tahu akan apakah namaNya apabila menuntun Alkitab, dan tidak memberi kuasa untuk sesiapapun untuk mengubahnya. Kebenaran diperolehi melalui kajian manusia, tanpa mengira bagaimana terpelajarnya, namun kesahihan ketuhanan datangnya daripada kata-kata Tuhan sendiri. Ramai mencadangkan bahawa penterjemah Alkitab yang keliru diantara Allah dengan Yahweh tidak dituntun oleh Tuhan untuk melakukannya.

Asal Islam dikalangan Hausa

Bagaimanakah Hausa tampil dengan nama “Allah” pada tempat pertama?

Bagaimanapun, golongan Sunni Islam datang kepada orang Hausa pada abad ke 14 melalui pengaruh pedagang Arab dan Sudan. Walaubagaimanapun, kesucian Islam dipersoalkan oleh golongan pendeta Fulani dan ketua agamanya, Uthman Dan Fodio, pada 1802 mengistiharkan jihad terhadap pemerintah tradisional Hausa, menggantikan aristokrasi golongan asli dengan sistem feudal Fulani. 1

Orang Hausa hari ini tidak hanya menyembah Allah tapi berfikir, makan, minum, dan bercakap Allah sangat kerap jadi nama zaman pra-Islam bagi pendudukan termaktub tapi menghampakan. Ramai orang termasuklah kebanyakan Kristian sedia setuju sepakat dengan pihak Hausa bahawa tiada Tuhan lain tetapi Allah. Ramai juga yang setuju bahawa perkataan Allah ialah ayat pinjaman dari bahasa Hausa. Sedihnya mereka tersilap. Sebelum Islam diperkenalkan kepada masyarakat Hausa abad ke-14, nama Hausa bagi yang tertinggi ialah “Ubangiji.” Inilah realiti yang dipersetujui oleh ramai masyarakat Hausa.

Jadi bagaimanakan nama Allah diperdagangkan dengan Ubangiji? sedihnya tiada siapa yang tahu. Ianya adalah bahasa Arab, yakni Arab adalah bahasa Islam. 1 Semua Muslim diajar untuk menerima bahasa Arab ini sebagai bahasa lidah dan ianya dipelajari dan dihafal oleh semua mereka. Allah diketengahkan oleh Muslim sebagai pernah minum minuman yang dipanggil “Ruwa Alo” (dibuat dengan bersihan ayat dari Quran diatas batu- kepercayaan karut yang dianggap sebagai ubatan.) Salah satu pengakuan iman seorang Islam ialah, “Lahi la illa llah Muhammadu rasul la llah“2 yang mungkin mengetuk Hausa pra-Islam untuk Tuhan dalam bahasanya. Pengertian ini tidak mempunyai kaitan dengan Ubangiji. Kemungkinan nama “Ubangiji” digugurkan untuk mengelak penampilan yang bersifat “politisme”.

Quran selalu menggunakan kenderaan untuk mengeksport imperialisme Arab menawan negara menjadi negara hamba bagi Khalifah. Kaedah Arab mungkin menjadi lembut suatu ketika, namun sasarannya masih juga sama: Dunia ditawan bagi Islam dengan kuasa Arab. Mesir pula hanya seperkara dalam titik ini. Mesir hari ini lebih daripada seoraang Arab berbanding seorang Mesir. Dalam bukunya yang bertajuk, Black Gold and Holy War, mukasurat. 8-9, Ishak Ibrahim, warganegara Mesir, melukiskan bagaimana suramnya gambar Arab menawan negaranya dan memenuhi negaranya dengan budayanya sendiri :

“dan kemudiannya penakluk(askar Arab) tidak hanya menguasai Mesir seperti kuasa dahulunya tapi melalui budaya imperialisme yang memenuhi pelosok hidup orang Mesir, menjadi beberapa tahun mengintergrasikan bahagian tersebut. Perubahan yang mereka bawakan adalah kekal. Budaya asal Mesir tidak akan pernah dilihat lagi kecuali bayangan dalam hidup minoriri Kristian Koptik yang menolak untuk menyerah sepenuhnya menjadi hamba Arab. Kos yang tinggi terhadap penolakan seringkali bermaksud kematian mereka. Melalui manipulasi ini, peras ugut dan cabulan hak asasi menjadi rintangan bagi mereka, sementara Islam menjadi agama bagi majoriti penduduk Mesir. Beberapa orang disuruh membayar cukai (Jizya) yang diperkenalkan oleh Arab, jadi yang menjadi alternatif bagi mereka[jika ingin hidup] adalah dengan menerima Islam, untuk menjadi ‘bahagian mereka yang beriman’. Bagi yang miskin untuk membayar cukai, apakah pilihan mereka selain daripada syahid?.

Ini adalah senjata seorang Muslimah, dengan luar biasanya mereka yang berada di perjalanan – untuk menerima agama mereka atau mati – agama dunia. Biasanya seorang Muslim memerlukan doa dan kasih kita. Mereka juga mahu dibebaskan daripada belenggu, kita harus bertobat disebalik kesakitannya. Saya mengerti apa yang saya katakan kerana saya juga berasal dari sana. Saya pernah sebagai seorang Islam. Kebanyakan Kristian di Negeria, terutamanya mereka yang berada di Utara, tidak mempunyai hasrat untuk memenangi seorang Muslim. Paderi mahupun pekerjaa sukarela juga sependapat bahawa golongan Muslim seharusnya mati dan secepatnya ke neraka kerana membunuh Kristian dan membakar gerejanya. Saya percaya bahawa mereka mengatakan begitu hanya setara dengan kedudukan lemah mereka berbanding Muslim yang mereka keji.

Dengan jujur saya katakan, seorang Muslim bukanlah seorang yang lemah. Apa yang orang lihat adalah konkongan agama. Mereka berjuang sekuat mana untuk hidup dengan apa yang mereka percayai. Muslim bukan hanya bersedia untuk membunuh bagi Islam malahan untuk mati bersamanya – pelajarannya ialah, semestinya , untuk sesiapa yang mengatakan mereka percaya Yesus tapi tidak bersedia untuk berkorban keranaNya.

Sikap membenci seorang Muslim berada dimana-mana. Seorang Missionologi berbangsa Amerika, telah membuat membuat kajian di Mesir, menemui bahawa golongan Kristian Koptik(selepas 1,300 tahun mengalami penganiayaan daripada Islam) membelakangi keselamatan yang perlu bagi kaum Muslim. Mereka percaya bahawa merupakan ketidakadilan bagi orang Muslim diselamatkan apalagi ke Surga setelah menikmati kesemua yang ada di dunia hasil perbelanjaan orang lain.

Kita seharusnya memandang hati Nelson Mandela dari Africa Selatan. Selepas bersubahat dalam tiga dekad dengan menyokong dasar Apartheid, dia meminta maaf kepada mereka yang memenjarakannya, tanpa mempersalahkan sesiapa tetapi sistem yang diamalkan. Sama juga kita perlu mengasihi Muslim namun harus membernci system demonik yang mengikat mereka. “karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. “(Ephesians 6:12).

5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. (lihat, Matthew 5:43-44).

Saya nyatakan dahulu bahawa jikapun Yesus muncul sekarang secara fizikal, Dia tidak akan pergi ke gereja, namun masjid, untuk membawa Muslim kepada kebenaran. PerumpamaanNya dalam Luke 15:3-7 harus dilihat sebagai contoh. Yesus tidak datang menyelamatkan yang benar, tapi untuk membawa pendosa kearah pertobatan. Bukalah Alkitab, bacalah, dan melututlah[menurut kata hatimu] . Kita harus meminta Tuhan untuk mengampunkan kita kerana kekerasan gati kita dan kecuaian kita.

1 The etymological root of Yahweh is actually an unused Hebrew verb, havah (the verb to be). JHVH, the .I AM,. appears in English Bibles as GOD or LORD, depending on the translation. The Jews today do not speak or write the word havah, say .I AM,. or write the name of G-d in any form, because they consider the name of G-d too holy to utter or write. They leave out a letter in G-d, as you see here, or address Him as Ha Shem, which simply means .The Name..

1 Another verse in the Bible perfectly describes the oneness of Jesus the Son with God the Father, Isaiah 9:6 .For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace..

1 Rachel, due to her lack of a personal knowledge of the .I AM,. stole her father.s idol, Gen. 31:19.

1 Islamic purity was merely a pretext. The underlying aim of the Jihadists was to foist Fulani imperial hegemony on the people of Africa south of the Sahara. The usual tactic of Islam is to use their religion for political gain. That is clearly seen in the overthrow of the Hausa kingship. The Sokoto caliphate, with its emirate system entrenched in almost all parts of Northern Nigeria was able to enslave a whole race. The Islam entrenched at the end of Uthman Dan Fodio.s revolution was no different from the Islam it supposedly purged. Neither is the present Islam as practiced by the descendants of Uthman Dan Fodio different from the Islam of the time of the Hausa kings. Islam is the only system where the enslaved do not aspire for freedom because the masters tell their victims that it is the will of Allah. This is why there will never be democracy in the Arab world. And the West will always look the other way. That Uthman Dan Fodio.s hidden agenda was colonialism is unquestionable . he gave out flags to lieutenants who moved into various parts of Nigeria for settlement. They then fueled inter-tribal feuds in those areas. The Fulanis pretended to play the role of peace makers, or like the case of Ilorin, they waged war with the natives to break off from the yoke of the Alafin in Oyo empire. Subsequently, they killed off these tribal heads and seized power in the confusion. They even attacked the Borno empire, which was not only an Islamic state but had refined scholars like El-Kanemi as their leaders.

1 It should be rightly termed racism. Aside from Arabic, other languages considered holy in Nigeria are those of the early Jihadists, their collaborators or victims; Fulfulde, Hausa, Kanuri. Anyone who wants to fit into the system must speak these languages. Through this radical Islamic racism many tribal languages have been obliterated, such as Holma and Zunu. These were prominent languages in Adamawa region, but they are no longer spoken. The Fulanis who brought Islamto them told them their languages were an abomination and paganistic, but that the Fulfulde and Hausa languages were holy. To join the Kanuri/Borno political system and enjoy the privileges of the state, quite a number of tribes are disowning their languages. By the time they identify with Fulani, Kanuri or Hausa, they are enmeshed in Islam. People groups like the Galgamas, Kotokos, and others prefer to be known as Kanuris, not because they want to be, but because they feel insecure, and unaccepted as themselves.

2 .Lahi la illa llah Muhammadu rasul la llah. literally means: No god but the god and Muhammad is messenger of the god.

Entry filed under: ULASAN TENTANG ISLAM 10 SIAPAKAH ALLAH.

ULASAN TENTANG ISLAM 9 ISLAM DAN KRISTIAN DALAM BERHALA Christian Values Under Attack: Will Yours Survive the College Challenge? > The Good News : July/August 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

September 2008
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: