ULASAN TENTANG ISLAM 11 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

September 7, 2008 at 6:06 pm Leave a comment

Bab 11

Kedudukan Wanita dalam Islam

Seorang sarjana Muslim mengatakan dalam blognya bahawa, kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Islam agak menyedihkan. Mereka dipersendakan pada sesetengah majlis syarahan agama, dikenakan beberapa peraturan yang ketat, atau disifatkan lebih rendah daripada kaum lelaki. Mereka menjadi mangsa keganasan lelaki, mangsa dalam perceraian, mangsa yang digantung tidak bertali, atau mangsa yang sanggup membuang bayi yang dilahirkannya dengan banyak kepayahan. Kemelut ini berpunca dari kejahilan yang terbit dari input yang tidak sempurna dalam didikan agama. Input yang dimaksudkan ialah ajaran daripada Allah yang terkandung di dalam al-Qur’an.

Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, harus diimbas bahawa mengahwini wanita yang ramai juga bukan diasaskan oleh Islam dan dilakukan oleh Nabi Daud dan Solomon sendiri dan sambil itu beliau mengutip dengan mengatakan Ghilan Ibn Salma menjadi seorang Muslim apabila beliau mempunyai sepuluh wanita, disuruh oleh Muhammad untuk memilih salah 4 daripada mereka dan menceraikan yang lainya. [ dihantar oleh Al-Termithy (1128) dan Ibn Majah (1953) dibawah kuasa Ibn ‘Umar] Untuk alasan ini, Muhammad menjelaskan persamaan diantara isteri dan mengatakan, “Allah, yang berkuasa untuk melakukan seperti itu. [ dicadangkan oleh Abu Dawud (2134), Al-Termithy (1140), Ibn Majah (1971), Al-Doramy Book of Marriage p.540, dan Ahmad 6/144 dengan kuasa isha.] Kelebihan Nabi[Muhammad] dalam memilih isteri ialah dia dibenarkan berkahwin dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada dia. Saya nyatakan bahawa Oh kalau seperti itu, alangkah jahatnya Tuhan jika dia pun berhati seperti itu kerana tidak mustahil dengan arahannya dia “boleh saja” memerintahkan Muhammad “wahyu” bercerai apabila Muhammad jemu dengan isterinya meskipun tidak bersalah.

Saya suka mengutip ayat daripada blog yang bernama “Learning Page” yang mengutip ayat dari “Mosaic Law”, Isteri adalah terikat (dari betrothed yang arti harafiahnya adalah dipertunangkan – pent.). Menjelaskan konsep ini Ensiclopedia Biblica menyatakan: “Untuk mengikat seorang isteri kepada seseorang berarti memperoleh kepemilikan atasnya sebagai pembayaran terhadap uang pembelian; Yang dipertunangkan adalah seorang gadis yang kepadanya uang pembelian dibayarkan.” Dalam sudut pandang hukum, persetujuan dari seorang gadis tersebut tidak diperlukan bagi keabsahan pernikahan tersebut. “Persetujuan sang gadis tidak diperlukan dan kebutuhan terhadapnya (persetujuan tersebut – pent.) tidak disebutkan dimanapun dalam hukum.”Mengenai hak untuk bercerai, kita membaca dalam Ensiklopedia Biblica: “Wanita menjadi hak milik lelaki, haknya (suami –pent.) untuk menceraikannya merupakan hal yang biasa.” Hak untuk menceraikan hanya dimiliki oleh laki-laki. “Dalam Mosaic Law perceraian merupakan hak istimewa seorang suami saja…”. Saya berani mencabar dan menyuruh anda mencari dahulu dalam Taurat Moses ayat tersebut jika anda menemuinya dan anda boleh menyetujui tulisan diatas! lama kemudian Matius 19:8 mencatatkan ayat, “Kata Yesus kepada mereka: “Kerana ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” Tiada sesiapapun yang meragui penyataan tersebut[kecuali yang menerima ajaran Setan].

Blog tersebut mengutip ayat, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS An-Nisa : 1).Kemudian mengatakan para ulama menafsirkan ayat ini: “Telah diyakini bahwa tidak ada satu teks pun, baru ataupun lama, yang berhubungan dengan kaum wanita dalam seluruh aspek dengan begitu singkat, fasih, mendalam dan asli seperti ketetapan ayat di atas. Apa yang saya katakan ialah, Alkitab terlebih dahulu mengatakan, “2:21 Lalu TUHAN membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 2:22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. 2:23 Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” 2:24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 2:25 Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu (Kejadian 2:21-25) dan siapalah penulis tersebut untuk melawan kata Tuhan atau Yahweh yang bercakap dalam Perjanjian Lama dan selayaknya penulis Quran[pembantu Muhammad ataupun Abu Talib ataupun Khadijah yang menyebut ayat tersebut kepada Muhammad secara keliru] telahpun meniru bulat-bulat isi daripada Perjanjian Lama. Kerana itu Quran jelas mengatakan, “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. “. (QS Al-A’raf : 189).

Saya bersetuju apabila Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, Nabi mengatakan [berkat menyertaimu] bahawa, ” lelaki yang mempunyai dua isteri terikat pada salah satu daripada mereka, akan datang pada hari pengadilan diikat menjadi satu“. [ dihantar oleh Abu Dawud – ayatnya sendiri – (3133), Al Termithy (1141), A-Nisa’i, 7/63, Ibn Majah (1969), Al-Doramy p.539, and Ahmad, 2/347, 471. kesemuanya dibawah kuasa Abu Huraira.] Walaubagaimanapun ayat tersebut hanyalah sumber hadis dan semestinya ayat Quran tidak boleh ditambah sebegitu hendaknya. Sebagaimana bagi suami yang tidak dapat menjaga[mengawal] walaupun seorang isteri, yang bimbang berlaku tidak adil tidak diperbolehkan berkahwin lagi. Yang berkuasa mengatakan: tetapi jika kamu takut untuk berlaku tidak adil maka hanya dibolehkan satu [Surah 4:3] Firman-Nya, “Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemewahan untuk membolehkan mengahwini wanita-wanita merdeka yang mukmin, maka dia mengambil pemudi kamu yang mukmin yang tangan kanan kamu memiliki …. dan lebih baik bagi kamu jika kamu bersabar” (4:25).

“Mereka (isteri) adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka” (2:187). Apakah beza ayat ini dengan Kejadian 2:24, yang menyebut, ” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging[bersatu semula/rusuk lelaki bersatu semula].” Sebaliknya, isteri semestinya bukanlah setakat umpama “pakaian”.

Poligami

Dr Yusuf Qardawi sendiri mengatakan, “kita tidak menafikan bahawa sememangnya berlaku penyalahgunaan poligami dan dengan cara yang sama Allah menegur mereka yang melakukan penceraian. Poligami adalah halal. Amalan ini bertujuan untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Firman-Nya, “Jika kamu takut bahawa kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang nampak baik bagi kamu, dua, dan tiga, dan empat” (4:3). Maksud kata “perempuan-perempuan” di sini ialah ibu-ibu, atau waris, atau penjaga anak-anak yatim tersebut. Ayat tersebut seterusnya memberi nasihat, atau amaran, berbunyi “tetapi jika kamu takut bahawa kamu tidak akan berlaku adil, maka satu sahaja … ia lebih dekat bagi kamu untuk tidak membuat aniaya”. Ketidakadilan dalam poligami mengakibatkan penganiayaan ke atas kaum wanita. Allah benci penganiayaan.

Namun, ketidakadilan terhadap isteri-isteri tetap berlaku dalam poligami. Firman-Nya, “Kamu tidak akan boleh berbuat adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu ingin sekali” (4:129). Maka, jauhi amalan poligami! kederhakaan suami atau isteri. Bagi kederhakaan suami (yang hampir tidak disebut orang mengenai kewujudannya), Allah menjelaskan dengan ayat yang berbunyi, “Jika seorang perempuan takut akan kederhakaan, atau palingan daripada suaminya, tidaklah bersalah ke atas keduanya jika mereka membetulkan di antara mereka; dan penyelesaian adalah lebih baik; dan jiwa condong kepada kehalobaan” (4:128). Bagi isteri yang derhaka pula, tindakan yang diambil oleh suami adalah seperti pada ayat yang berbunyi, “dan mereka yang kamu takut akan menjadi derhaka, tegurkanlah mereka, dan asingkanlah mereka daripada tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka kemudiannya mentaati kamu, maka janganlah mencari-cari sebarang jalan terhadap mereka” (4:34).

AL-QUR’AN a contemporary translation, oleh Ahmed Ali (1984), mencatat di nota kaki (halaman 78) berbunyi antara lain ialah “wadribu , in the original, translated here ‘have intercourse’ … see Raghib, Lisan al-‘Arab and …. daraba metaphorically means to have intercourse, and quote the expression darab al-fahl an-naqah, ‘the stud camel covered the she-camel,’ which is also quoted by Lisan al-‘Arab. It cannot be taken here to mean ‘to strike them (women).‘” Maka eksplisitnya maksud “pukul” di sini adalah seperti pada kata halus, bercampur, masuk, atau sentuh, bagi kata have intercourse. Lantas, isteri-isteri yang derhaka pun harus dicampuri, bukan disepak, atau ditendang, atau ditumbuk, atau dipukul dengan tuala, kain dan sebagainya. Semestinya!, apakata kita tanya dahulu apakah maksud perkataan “wadribu” tersebut dalam fikiran Muhammad, atau anda akan hanya menutup telinga “brain-dead” sahaja atau ianya hanya suatu keizinan kerana dia sudahpun meninggal. Anda mungkin mengatakannya tidak benar kerana ayat “mungkin” adalah sama ada betul atau tidak! sedihnya ia boleh menjadi benar.

Dalam ayat lain mengatakan, “Mungkin, jika dia (Nabi) menceraikan kamu, Pemeliharanya (Tuhannya) akan menukarkan dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang muslim, yang mukmin, yang patuh, yang bertaubat, yang warak, yang berpergian, yang janda, dan yang dara” (66:5). Dalam krisis seperti ini jua diingatkan-Nya tentang perceraian. Diingatkan-Nya jua tentang adanya wanita-wanita lain yang lebih baik daripada isteri-isteri Nabi. Saya katakanan jangan sahaja ayat tersebut menjadi sandaran kepada anda hanya pada tahap “membenarkan” penceraian. Pendek kata, hanya suatu keizinan bagi Muhammad berkahwin lagi dan menambah koleksinya, dan tidaklah mustahil untuk seperti itu kerana anda dan dia adalah manusia. Dan semestinya, Allah tiba-tiba mendatangkan “wahyu” nya yang berbunyi, “Tetapi jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing daripada keluasan-Nya” (4:130) jika dia mahukan sahaja. Dan dapatkah kamu kata saya adil apabila saya tumbuk kamu dan masa itu juga Allah[wahyu] suruh saya tumbuk kamu? kerana 600[sekitar tahun 1408] tahun lebih barulah “wahyu” datang kepada Muhammad selepas Alkitab, dan sekarang saya katakan lagi pada tahun 2008 “wahyu” saya yang tiba-tiba datang untuk tumbuk kamu tanpa kamu salah, hanya kerana adanya “wahyu” yang tiba-tiba datang.

Penceraian

“Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, lalu mereka sampai tempoh mereka, janganlah menghalangi mereka daripada mengahwini suami-suami mereka, apabila mereka telah saling mempersetujui di antara mereka, dengan baik. Dengan ini ditegurkan sesiapa di antara kamu yang mempercayai Allah, dan Hari Akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kamu; Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui” (2:232). Firman Allah hanya mengatakan, “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, maka ceraikanlah mereka apabila mereka sampai tempoh mereka. Hitunglah tempoh[tidak dinyatakan bila tarikhnya, yang pastinya ialah kekeliruan] itu, dan takutilah Allah, Pemelihara kamu. Janganlah mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan juga membiarkan mereka keluar, kecuali mereka melakukan kesumbangan yang nyata. Itulah hudud (had-had) Allah; sesiapa mencabuli hudud Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui mungkin setelah itu Allah mengadakan perkara yang baru” (65:1).

Menurut anda, apakah pertanyaan yang timbul jika sampai “tempoh mereka”[tiga bulan, mungkin mati, ingin berzina dan sebaliknya atau sebagainya sehinggalah selesai beban?] tidakkah ianya terlambat, kerana ayat tersebut tidak juga menyertakan tarikhnya terutama bagi “beban” , dan “memudahkan jalan” bermaksud mempermudahkan penceraian[boleh juga secara kasar jika Allah mengizinkan] sementara yang lain hanyalah “kata-kata” semata-mata yang bukan dari Quran sendiri…mungkin lebih jelas kalau saya katakan hanya “fatwa” semata-mata. Yang Allah katakan ialah, “Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy(65:4).

Sementara idah bagi wanita-wanita yang kematian suami ditetapkan Allah lebih lama daripada yang dikenakan ke atas wanita-wanita yang diceraikan. Firman-Nya, “Dan orang-orang di antara kamu yang mati dan meninggalkan isteri-isteri, mereka akan menunggu sendiri selama empat bulan dan sepuluh hari” (2:234). Alkitab juga tidak menegah wanita berkahwin semula jika kematian suami, melainkan keinginan perempuan tersebut untuk sengaja membunuhnya, menceraikannya semata-mata untuk mendapatkan yang kaya, kacak dan “special”. “Tidak ada kesalahan ke atas kamu jika kamu menceraikan perempuan-perempuan sedang kamu belum menyentuh mereka, dan tidak juga menetapkan sebarang bahagian untuk mereka; namun demikian, buatlah peruntukan untuk mereka – orang yang mewah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya – satu peruntukan dengan baik; satu kewajipan bagi orang-orang yang berbuat baik” (2:236). Bagaimanakah kalau saya berkata, tidakkah salah jika saya menyokong ayat yang berbunyi begini: DIVORCE     B     7    186,187, 190 harus mengadakan sex sebelum dibolehkan bercerai dan berkahwin semula(perkara penceraian daripada indeks Hadis). Tidakkah anda juga fikir bahawa Quran dan Hadis cukup bercanggah? tidaklah mustahil untuk Allah mengatakan dalam Quran bahawa, “berilah kami kegembiraan daripada isteri-isteri kami, dan keturunan kami, dan buatlah kami ketua bagi orang-orang yang bertakwa (takut kepada Tuhan)” (25:74). “Sesungguhnya orang-orang yang membalingkannya (menuduh) kepada wanita-wanita yang berkahwin, yang lalai, tetapi mukmin, akan dilaknati di dunia dan di akhirat; dan bagi mereka, azab yang besar” (24:23). Amaran daripada Allah yang seterusnya mengenai perbuatan memburuk-burukkan wanita yang baik berbunyi, “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang lelaki mukmin, dan orang-orang perempuan mukmin, tanpa apa yang mereka mengusahakan, mereka memikul pengumpatan dan dosa yang nyata” (33:58). Dan kalau saya bersetuju dengan ayat diatas, juga hanya bermakna saya menyokong percanggahannya dengan ayat yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, “And they have rights (over them) similar to what is reasonable. [Surah 2:228.] dan atas keputusan ini saya memandang berlaku percanggahan yang ketara dalam surah Quran!

Sekali lagi saya mengutip ayat Dr Yusuf Qardawi yang mengatakan, “lelaki semestinya mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki anak namun menjumpai dirinya berkahwin dengan seorang wanita yang tidak dapat mengandung atau kerana mempunyai penyakit, atau atas sebab lain. Tidakkah lebih hormat kiranya diberi keizinan untuknya mengahwini lagi yang lain untuk melegakan keinginannya sementara masih lagi mengekalkan yang pertama dan memastikan haknya?. Kebanyakan lelaki mendambakan seksual dan nafsu, namun seorang harus berkahwin dengan wanita yang mempunyai sedikit keinginan terhadap lelaki, atau yang sakit atau masalah lain. Dia semestinya tidak dapat memenuhi keinginan nafsu seorang lelaki sehingga perlu mencari perempuan lain. Adakah dia tidak dibenarkan mengahwini yang lain mengikut undang-undang mahupun mencari yang lain untuk menghilangkan tekanan, atau menceraikan yang satu?

Dalam kes, bilangan wanita yang layak berkahwin adalah melebihi lelaki yang sepatutnya boleh dikahwinkan, terutamanya selepas perang yang mengurangkan jumlah lelaki dan remaja. Ia semestinya suatu keperluan bagi masyarakat dan wanita sendiri yang ingin untuk dijadikan isteri kedua daripada hidup sebagai menghabiskan riwayat mereka di dunia, mengesampingkan alam perkahwinan dan apa yang sepatutnya adalah kesepian, kasih dan perlindungan, dikesampingkan daripada kebahagiaan nenek moyang mereka yang terdahulu. Hanya ada tiga jalan untuk menghadapi lebihan wanita ini:

1 – memperuntukan hayat hidupnya untuk menghadapi kepahitan hidup tanpa alam perkahwinan yang diamalkan oleh nenekmoyangnya, seperti menerima hukuman pada diri mereka walaupun tanpa melakukan suatu jenayah.

2- atau memberikan mereka kebebasan naluri dan menerima ganjaran dengan manusia tidak berakhlak yang, selepas menikmati keinginannya, melemparkannya jauh apabila hilang waktu kanak-kanak dan remajanya. Hal ini sebagai contoh bagi apa yang akan berlaku ..akan meningkatkan bilangan kanak-kanak tidak berbapa, serba kekurangan dari segi fizikal dan hak fizikologi untuk menjadi masyarakat yang tidak produktif dan alat bagi kerosakan dan jenayah.

3- atau bagi mengizinkan mereka untuk mengahwini seorang lelaki yang sudah berkahwin adalah mencukupi untuk memenuhi keinginan dan menjaganya, yakin terhadap kesaksamaan yang Allah katakan.

Saya akan tanya balik bahawa sememangnya benar disisi Islam, jika seorang itu “nafsu kuat, terlampau tekanan kerana tidak percaya Tuhan” tetapi bagaimana jika “sememangnya” wanita tersebut dicipta untuk tidak mempunyai anak[mandul]? adakah anda mempersalahkan Tuhan kerana Hagar menggantikan Sarah untuk menghasilkan keturunan Ismael? seharusnya juga Tuhan mengizinkan hal tersebut kerana Tuhan mengizinkan malaikatnya juga menjaga Hagar sehingga dapat menghasilkan keturunannya yang ramai, atau Tuhan menjaganya hanya kerana “terlanjur” memberikannya bersetubuh dengan suami Sarah atau Tuhan bermaksud sebaliknya. Dan manusia terkenal dengaan sikapnya yang tidak mampu melawan hawa nafsu! Tetapi jika anda bersetuju maka berapa ramaikah yang mandul berbanding potensi seorang untuk bercerai mahupun bermadu jika dibolehkan poligami? tidakkah ianya lebih buruk bagi dunia dan justeru itu Yesus menegah dan menolak kita berkahwin lebih daripada satu. “Wain tidak merbahaya untuk diminum sedikit, sebaliknya terbukti berhasil untuk kesihatan manusia, tetapi jika diguna berlebihan sama juga hasilnya seperti dadah.” Saya tidak mengatakan saya lebih bijak berbanding Yusuf Qardawi kerana anda akan memberinya pangkat Dr yang mungkin lebih tinggi daripada saya, tetapi cukup dengan menyatakan saya tahu dan terfikir apa yang tidak atau belum difikir oleh Yusuf Qardawi kerana itulah lompangnya fikiran manusia. Ada yang tahu ada yang tidak!

Seharusnya orang beragama bukanlah menyesal atas ketentuan Tuhan sebaliknya Alkitab mengajarkan manusia didatangkan ke dunia adalah utuk melakukan tugas yang diamanahkan, menyembahNya dan manusia yang menyesal kerana tidak berkahwin adalah hanya kalah atas hawa nafsunya dan Alkitab membuktikan bahawa terdapat nabi yang tidak menyetubuhi isterinya sampai mati. Namun yang menimbulkan alat bagi kerosakan dan jenayah adalah nafsu manusia yang tidak terletak pada pemberian Tuhan atau ketentuan Tuhan dan lebih ramai mereka yang melakukan perkara tersebut adalah mereka yang terbiar, jauh dari panduan agama dan Yusuf Qardawi seperti menyokong hal ini. Mustahil untuk mengatakan bahawa bilangan perempuan juga terlampau ramai sehingga melebihi bilangan mereka yang sakit, terbunuh dalam perang dan sebagainya. Hal ini kerana jika anda percaya bahawa Tuhan bekerja, Dia akan memastikan manusia terpelihara dan semestinya berusaha untuk memastikan taburannya seragam. Sukar untuk kita mengetahui bagaimana caraNya menghadapi “kekurangan lelaki” tetapi tidak sukar memikirkan bahawa Dia selalunya mempunyai cara tersendiri dan mungkin di luar kemampuan manusia untuk mengalahkannya, memikirkan apa yang difikirkan oleh yang Bijaksana tersebut! melainkan Qardawi hanya menuruti hawa nafsunya sebagai manusia lemah yang hanya mengakui Tuhan tidak “mampu” menghadapi isu poligami tanpa “tanya” kepada Tuhan yang benar!

Ia bukanlah beban bagi Tuhan untuk mencipta manusia tetapi beban untuk manusia memikirkan hidupnya setelah diciptakan. Kerana manusia membuat peraturan untuk berkahwin, bercerai, dan sebaliknya hanya kerana atas hawa nafsunya[harus diketahui bahawa Tuhan mencipta manusia dengan manusia bebas untuk memandu dirinya untuk percaya atau tidak] yang tidak tertanggung sehingga melahirkan penderitaan mungkin kerana tidak berkahwin dan sebagainya yang bukan alasan bagi Tuhan. Hal ini dipersetujui Yusuf Qardawi sendiri dengan bersaksikan kutipan Quran yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali, “Let the rich man spend according to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him“. [Surah 65:7].

Saya patut bimbang jika manusia[wanita] mengalami kecenderungan melahirkan anak dalam pendarahan, kesakitan, dan sebarang kebarangkalian lebih teruk daripada[sekadar] tidak berkahwin. Dan Qardawi mengatakan bahawa mustahil untuk lelaki tidak mengambil berat wanita yang mengandung anaknya, tetapi saya tanya kemudiannya berapa ramai pula yang kahwin lari, kahwin cerai, beranak luar nikah, dan seumpama atas nama “nafsu” manusianya. Saya katakan bahawa soal kahwin adalah bagi manusia, tetapi soal ada anak adalah Tuhan dan berapa orang isteri pun yang ada tetapi tidak diberi anak tetap juga tiada anak tanpa kehendak Tuhan dan manusia tersebut dikatakan “bimbang, mementingkan diri” kerana memikirkan semuanya mustahil dalam nama Tuhan untuk memberinya anak, makan minum, dan hari kematiannya kerana daripada Alkitab kita mempelajarinya “manusia hidup kerana kehendak Tuhan, bukan atas hawa nafsunya”.

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3:11)

Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. (Pengkhotbah 7:14)

terlebih dahulu mengatakan, “Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.” (Yudas 1:16)

“Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan; manusia tidak mengetahui apa pun yang dihadapinya. (Pengkhotbah 9:1)

 

Oleh itu saya katakan bahawa usaha Dr. Yusuf Qardawi adalah[bakal] sia-sia kerana menggangap kemustahilan bahawa poligami justeru menyebabkan masalah sosial dan kerosakan keluarga adalah sebagai tuduhan tidak berasas. Bagi saya, ayat Alkitab tersebut sudah cukup mengungkapkan nafsu manusia menurut Alkitab dan tiada keraguan “bagi orang-orang percaya”. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup (Roma 8:13). Dan saya bersetuju apabila Yusuf Qardawi mengutip ayat “In them is great sin, and (some) benefit for men, but the sin of them is greater than their benefit“. [Surah 7:219] Saya tanya anda, “Apakah seorang pencuri tidak akan dihina, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya kerana lapar?” (Amsal 6:30).

Oleh itu ayat Quran yang berbunyi, “They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah by obeying them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah“. [Surah 9:31] dan sumber Hadis yang mengatakan, “They allowed for them and forbade them and thus followed them”. [ Transmitted by Al-Termithy on the authority of Adeyy ibn Hatim in the interpretation sections (3095) and by lbn Jarir in his interpretation section (16631) setakat mana ayat tersebut bercanggah dengan ayatnya sendiri dan Alkitab nabi-nabi. Dan untuk mengatakan, ” To limit what is allowed is like preventing the slaughter of animals on certain days to lessen their consumption, as happened at the time of `Umar.’ adalah semestinya salah kerana nabi Daud sendiri mengatakan, “rupa mereka seperti singa, yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda, yang mengendap di tempat yang tersembunyi(Mazmur 17:12). Selain itu bersetuju dengan ayat tersebut, bermakna melawan ayat Amsal 6:30.

Amalan zina adalah bukan sahaja dilarang, malah, ia dilarang daripada mendekatinya jua. Firman-Nya, “Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya ia satu kesumbangan, dan jalan yang jahat” (17:32) dan dalam Alkitab nabi Musa sendiri mengatakan juga, “jangan berzina!”(Keluaran 20:14) dan sekitar 55 ayat “menegah berzina” menurut Alkitab terjemahan Indonesia. Tapi Yusuf Qardawi mengatakan, “malang menimpa lagi pada kanak-kanak yang lahir daripada perzinaan, kerana wujud pula dalam ajaran “Islam” suatu hukum yang menetapkan mereka (yang perempuan [Surah 4:43]) boleh membatalkan air sembahyang bapa-bapa mereka dengan hanya menyentuh kulit mereka. Saya sokong, bahawa sudahlah malang, lahir secara luar nikah lagi, tetapi adakah tidak layak untuknya menerima perlindungan, seperti manusia biasa, sama makluk Tuhan, punyai peringkat yang sama dan bukan dia adalah “bapanya atau ibunya[pelaku dosa] yang berzina) namun dia “sendiri”. Dan saya bersetuju bahawa batalnya sembanyang jika tersentuh perempuan waktu sembahyang, kerana pastinya nafsumu lebih tanpa pandang Tuhan. Alkitab mengatakan, “…kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.” (Yehezkiel 16:49 ) ,”Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagi-Ku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng (Yehezkiel 16:20).

Sesungguhnya, Tuhan mengatakan jangan pandang nafsumu dahulu tetapi ikutlah pekerjaan Tuhan. Amsal 14:16, berbunyi, “Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman.” Dalam Amsal 21:26 mengatakan, ” Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.”Apagunanya pangkat Dr?

 

Jika saya bersetuju dengan sahihnya ayat Alkitab diatas saya tidak perlu bersetuju apabila Dr. Yusuf Qardawi menceritakan kepada saya bahawa, “The man was clever and asked those interrogating him, “But who told you she is my wife? She is not a wife. She is a mistress whom I took as a companion and I call on from time to time ” The interrogators were taken aback and told the man very politely, “We are awfully sorry for the misunderstanding. We thought she was a wife and did not know she was a companion.” Thereupon, they released him because, to them, to have the illicit company of a woman as a mistress to commit adultery with is considered within the framework of personal freedom protected by the law. Hal dalam ayat tersebut seperti membenarkan ketidakjujuran[lebih kepada penzinaan] sudah kahwin, bukan bermaksud mengaku di depan Tuhan dengan sesungguhnya tetapi dengan maksud “main-main”.
Oleh itu, saya katakan perempuan ini belum[tidak] berkahwin, kerana menipu dirinya sendiri mahupun Tuhannya dan menurut alkitab ianya lebih dipandang berzina. Apagunanya pangkat Dr?

Jika Dr Yusuf Qardawi mengutip Quran dengan mengatakan seorang yang layak berkahwin ialah, “Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah hati dan perempuan yang merendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat – bagi mereka, Allah menyediakan keampunan dan upah yang besar” (33:35).

Harus diketahui bahawa ayat lain Quran mengatakan, “Mereka (yang mukmin) adalah tidak halal bagi orang-orang yang tidak percaya, dan tidak juga orang-orang yang tidak percaya halal bagi mereka” (60:10). Menyokong pendapat diatas hanyalah menyokong percanggahan Quran!. dan menikahi wanita-wanita daripada mereka yang diberi al-Kitab sebelum kamu[Yahudi dan Nasrani]” (5:5), saya mengatakan bahawa ini hanyalah keizinan sahaja dan tidak lebih dari itu dari segi adilnya kerana ahli kitab “sebelum kamu[Yahudi dan Nasrani]” tidak akan percaya dan seharusnya tidak sempat pun mempercayai Quran yang hanya datang 600 tahun kemudian. Selain itu, mengiyakan ayat tersebut adalah mengiyakan benarnya al-Kitab yang dipegang oleh mereka sehingga kini dan mengiyakan neraka[Aljana, surga palsu].

Begitulah juga dengan hak. Kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Hak yang sama ini diberikan Allah kepada mereka dengan firman-Nya yang berbunyi, “Bagi perempuan ada hak yang baik seperti yang ke atas lelaki” (2:228). Oleh itu, saya menyimpulkan bahawa, ” Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang[people of the Book] dapat bersatu dengan gelap[Quran]? (II Korintus 6:14). Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan [Kristian suam, orang tidak percaya] pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. (II Tesalonika 3:6).

Tanggungjawab

1. Quran mengatakan, “Tetapi para lelaki mereka adalah satu darjat di atas mereka” (2:228). Darjat di sini, menurut konteksnya, adalah hak suami untuk mengambil balik isteri yang diceraikan apabila mereka ingin membetulkan antara mereka. Menurut Alkitab, darjat yang dimaksudkan ini adalah taraf lelaki sama dengan wanita. Iaitu kategori orang percaya, tidak akan bercerai dan dengan itu konteks tersebut lenyap dalam kes hak.

2. “Lelaki-lelaki adalah pengurus-pengurus urusan perempuan, dengan sebab Allah melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka menafkahkan (membelanjakan) daripada harta mereka” (4:34). Kaum lelaki dipertanggungjawabkan sebagai pengurus urusan perempuan kerana kaum lelakilah yang membelanjakan. Kaum lelaki menyara hidup kaum perempuan, dan bukan sebaliknya.” Saya tanya, jika anda bersetuju dengan ayat ini, hanya seboleh-bolehnya lelaki bertanggungjawab tetapi tidakkah perempuan juga sama taraf dengan lelaki?, bermaksud ayat 2:228 diatas amatlah bercanggah.

Terdapat ayat berbunyi, “Atau jika kedua-duanya bukan lelaki (saksi-saksi dalam perjanjian perdagangan yang tidak bertulis), maka seorang lelaki dan dua orang perempuan, saksi-saksi yang kamu berpuas hati, bahawa jika salah seorang daripada keduanya sesat, yang lagi seorang akan mengingatkannya” (2:282). Inilah satu-satunya kesaksian yang memerlukan dua perempuan (perjanjian perdagangan tanpa tulis). Allah mewasiatkan kamu mengenai anak-anak kamu; bagi lelaki serupa dengan bahagian dua perempuan …” (4:11). Ini adalah bunyi permulaan ayat yang menetapkan bahagian-bahagian yang diterima oleh kaum lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pesaka. Akan tetapi, ia tidak semestinya dibahagi begitu. Sila rujuk Wasiat dan Pembahagian Harta Pusaka. Oleh itu saya menyimpulkan bahawa, konteks ayat tersebut melangkaui garis panduan “jangan berzina, jangan berkahwin lebih dari satu isteri/suami,” dan garis panduan ini hanya terlaksana jika Muhammad me”wahyukan” dengan izin Allah maka dibolehkan kahwin dua. Saya maksudkan bahawa ayat diatas terbatal dengan adanya ayat Alkitab yang mengatakan, “Adalah baik kalau engkau memegang yang satu, dan juga tidak melepaskan yang lain[jika terlanjur], karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya.” (Pengkhotbah 7:18). Jika terlanjur disini bermaksud, terlanjur berkahwin dua tanpa tahu terlebih dahulu Tuhan tidak membenarkan.

Dipuja

Seperti pada ciptaannya, yang disifatkan Allah sebagai satu daripada ayat-ayat-Nya, atau satu daripada kebesaran-Nya (30:21), kaum wanita memang istimewa. Mereka dipuja, dan ada pula yang dijadikan sebagai:

1. tuhan, atau dewi, atau goddess, dengan dipuja, diseru, dan dijadikan tempat untuk memohon. Firman-Nya, “Tiadalah yang mereka seru selain daripada Dia melainkan perempuan” (4:117). Mungkin ayat ini ditujukan juga kepada sesetengah manusia (lelaki terutamanya) yang mengutamakan perempuan lebih daripada keutamaan kehendak Allah ke atasnya. Lelaki seperti ini bertuhankan perempuan dan semestinya di luar kuasa perempuan dan oleh itu seperti penulis tersebut menyalahkan percanggahan Quran.

2. satu tanda kesenangan hidup di dunia. Firman-Nya, “Dinampakkan indah bagi manusia ialah kecintaan hawa nafsu (syahwat) daripada perempuan-perempuan, dan anak-anak, dan menimbunkan timbunan emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditanda, dan binatang ternak, dan tanaman. Itulah kesenangan kehidupan dunia” (3:14). Begitu kuat sekali pengaruh perempuan ke atas lelaki sehingga Nabi sendiri telah dapat ditewaskan apabila baginda melalaikan hukum Allah dan mengutamakan kehendak isteri-isterinya. Kisah ini diriwayatkan Allah di dalam al-Qur’an berbunyi, “Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagi kamu, untuk mencari kepuasan hati isteri-isteri kamu?” (66:1). Tentulah Nabi sangat sayang pada isteri-isterinya. Saya menjawab ayat tersebut dengan menyertakan beberapa kutipan Alkitab seperti dibawah:

lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. (Markus 4:19).

Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.( Lukas 6:24). Selayaknya penghiburan dipinggirkan kerana soal “derma” dan “persepuluhan” dalam Islam adalah sama erti dengan berzakat (Surah 9:71). Dan manusia tidak diharuskan miskin cuma Tuhan maksudkan bahawa “kekayaan mengheret seorang ke lembah maut” (Matius 19:24).

Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. (Lukas 8:14).

Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.” (Lukas 12:15).

11. yang ditalak (dicerai) sebanyak dua kali. Firman-Nya, “Jika dia menceraikannya (buat kali kedua), dia (isteri) tidak halal baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin suami yang lain” (2:230), dan benar kerana saya tidak pernah menyokong perkara seperti “penceraian” yang melambangkan ketidaktaatan dan haruslah dipersalahkan. Digambarkan lagi kenikmatan ini dengan firman-Nya yang berbunyi, “Perempuan-perempuan kamu adalah tanaman bagi kamu; maka datangilah tanaman kamu seperti yang kamu mengkehendaki” (2:223). Saya bimbang jika perempuan dijadikan ” tanaman” kerana bukan manusia yang punyai “tanaman” tersebut. Konsep taman secara teori berlawan dengan konsep isteri dan ayat tersebut selayaknya bertukar dari “tanaman” kepada “isteri” bagi menyamakan taraf isteri dengan suami, barulah rusuk (Kejadian, 2:22) akan disatukan melalui perkahwinan. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki[dari tulang rusuk tersebut; jauh dari konsep hak]. (I Korintus 11:9).

Kesimpulannya saya menerima pendapat Dr Yusuf Qardawi yang berjaya mengatakan, “penampilan wanita tidak tersisih kerana perkahwinannya, kehilangan hak kerana membuat perjanjian, dan sebagainya. Dia boleh menjual, menyewakan hartanya, beli harta, menderma, termasuklah menyalahgunakannya. Halnya ialah dipersalahkan kerana ramai wanita barat, yang kebanyakannya disempadankan oleh kerana keinginan suaminya. Benarnya ayat tersebut adalah kerana Dr. Abdullah Al-Arabay mengatakan, “tiada masalah” dia akan mengatakan, “kamu juga menjaga agamamu, dan saya juga dengan agama saya”, Dan selesai sahaja maka Islam sebenarnya membenarkan dan memang sepatutnya tiada masalah dalam soal perkahwinan? Justeru untuk menjawab persoalan ini, seorang wanita harus menilai apakah yang akan berlaku apabila menjadi isteri seorang Islam bermula sekarang dan seterusnya!

Saya tidak katakan juga semua kutipan diatas benar dan mungkin juga mengandungi kelemahan seperti yang anda mungkin fikir dan lakukan, dan saya menggunakan terjemahan terbaik Quran Abdullah Yusuf Ali, dan sumber Hadis berasaskan kebanyakkannya sumber Al Bukhary. Dan saya pasti juga bahawa siapakah anda [Dr. EN.?] dan saya dalam menilai sumber[alkitab, Quran, hadis] yang bukan kita tuliskan dan sarjana hanya mampu mengkritik. Kalau kita mempersalahkan Alkitab maka ianya ditulis oleh Dr. Lukas, mungkin murid profesor Taurat, Paulus, Menteri Daniel dan Musa sendiri dan siapakah Muhammad sendiri disebalik banyakknya percanggahan Qurannya dan ayat jin yang tidak dapat dikawalnya. Semuanya “hanya” kemungkinan yang bakal[mungkin] menghampakan, jadi adakah anda memilih untuk “ketinggalan bas” pertama, semestinya sukar mengharapkan bas kedua[banyak rintangan] dan sedihnya kemungkinan besar untuk anda terlambat.

 

1 The Bible goes on to say: Gen 2:24 .Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.. Note that wife is stated in the singular, it is not wives. A man becomes one flesh with one wife. God hates divorce for any reason: Mal 2:14-16 .Because the LORD hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant . . . Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the LORD, the God of Israel, saith that he hateth divorce: for one covereth violence with his garment, saith the LORD of hosts: therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously..

 

1 Prophet Moses recorded in the Ten Commandments: Exo 20:14 .Thou shalt not commit adultery.. Commandments against fornication and adultery are repeated again and again throughout the Bible, for instance: 1 Cor 6:18 .Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.. Fornication is defined as having sexual intercourse with anyone other than your own wife.

 

2 Editor.s Note: In the New Testament era, there are scriptural limits on when a woman may minister. If Christian brethren are present she is to remain quiet and be in submission. .But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. (Ti 2:11-12). That command is reinforced by “Let your women keep silent in the churches. (i.e., when the church meets as a mixed gender body of believers, 1Co 14:34). This injunction is not placed on women because of inequality before the throne of grace, but that the type of Christ and the Church may not be broken (Eph 5:21-32 cf. 1Co 11:2-6). See E. Skolfield, Demons in the Church (Fort Myers, FL, Fish House, 1993)

Entry filed under: Uncategorized.

Contemporary Scholarship and the Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ ULASAN TENTANG ISLAM 12 MORAL NABI MUHAMMAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

September 2008
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: