ULASAN TENTANG ISLAM 12 MORAL NABI MUHAMMAD

September 7, 2008 at 6:24 pm Leave a comment

Bab 12

Kehidupan Moral Nabi Muhammad

Golongan Kristian menolak kenabian Muhammad merupakan suatu yang menyakitkan, menggusarkan hati bagi kebanyakan orang Muslim. Mereka keliru mengapa harus kita menolak kenabian Yesus. Kawan Muslim kita seharusnya berjaga-jaga terhadap fakta bahawa pengiktirafan seorang nabi yang benar bukanlah berdasarkan pengiktirafan sebegitu sahaja. Jika Muhammad adalah “terbesar” dan “meterai” seorang nabi sebagaimana jika dia memberi kepastian dan jalan tertentu untuk ke surga dan Yesus telah melakukannya sendiri dan pihak Kristian tidak akan teragak-agak menerimaNya. Namun sebelum menjadi seorang nabi bukanlah sesuatu yang mudah dan perlunya penyiasatan, kerana mempercayai kata-kata nabi akan mendatangkan kesan yang kekal terhadap jiwa kita.

Semasa kursus penyiasatan kita, kita harus membenarkan persoalan dari segi moral seorang nabi, dan ini termasuklah Muhammad. Sebagai “meterai” bagi seorang nabi(tuntutan seorang Islam), dan berdasarkan kepada Quran, Muhammad dipastikan menerima status tersendiri oleh Allah. Ramai sejarawan Islam menerima bahawa Muhammad mengahwinkan sebelas isteri. Sesiapa yang berfikir perbuatan yang berani atau nakal (yang selalunya melanggar adat) dengan wanita mengukur besarnya, menerima bahawa dia mempunyai sebanyak 27 isteri. Sebagai tambahan bagi isteri ini, Muhammad juga diperintah oleh Allah untuk menyimpan sebanyak mana gundik(wanita tawanan Jihad) sebagai haknya dan kepunyaannya. Renungkan teks Quran dan lihatlah bahawa ianya memberi keistimewaan kepada Muhammad, seseorang tidak dapat menolak cubaan[dugaan] untuk mempercayai bahawa Muhammad mengingini kebebasan tanpa had [untuk mengatakan hak dari Allah hanya merupakan keizinan, helah kepadanya untuk menerima keizinan] untuk mendapat seramai mana wanita diingini, sementara menggunakan “wahyu” bagi membunuh alasan orang supaya tidak menyalahkannya. Ini tidak hanya spekulasi cumaan:

The following “revelations” speak for themselves:

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Sura 33:50).

Dengan ramainya isteri Muhammad dalam kuasanya, berdua bersama kelebihan untuk mendapat sebanyak mana gundik yang diingini, Muhammad mempunyai hawa nafsu yang tidak terikat bagi wanita. Dia juga mengambil[dalam kata lain merampas dengan “wahyu”] isteri adiknya sendiri, Zaid. Zaid Ibn Haritha merupakan orang bebas Muhammad dan anak angkatnya sendiri. Muhammad mengahwini Zaid dengan wanita cantik bernama Zainab, namun dengan ayat yang datang, hati Muhammad mula mengingininya. Jadi dalam lawatan ke rumah Zaid, seorang nabi Islam mengatakan:

“Praise belongeth unto Allah who turneth the hearts of men as he willeth.” Zaid mendapat berita dan mengaturkan untuk menceraikan isterinya. Muhammad sangat tahu bahawa tidak ada yang dapat menangkis “wahyu” walaupun melalui perkara yang menjijikkan, jadi dia menasihatkan Zaid untuk menjauhkan isterinya sehinggalah sebuah “wahyu” dari Allah. Baca ayat yang terdapat dalam Surah berikut:

“37. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[1219] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya[1220]. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Sura 33:37) ).

[1219]. Maksudnya: setelah habis idahnya.

[1220]. Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya. ”

Alasan bagi layan-diri “wahyu” sangat jelas[tidak tahu, tidak paksa, kalau anda fikir tidak jelas]: Zainab,Anak kepada Jahsh, merupakan sepupu Muhammad dan budaya masyarakat Arab (sebelum Islam) melarang berkahwin dengan keluarga sama darah, apalagi sepupu tersebut walaupun selepas bercerai.1 Dapatkan anda bayangkan bahawa agama yang mempromosikan kesucian hati dan sebuah moral yang baik, membenarkan nabinya – yang telah sedia memiliki sebelas isteri tambah gundiknya yang ramai – untuk menerima isteri anak angkatnya sendiri? Apa yang menyedihkan ialah bagi sejarah yang tercatat dalam insiden ini semestinya Allah[apakah Allah itu selalu ber –insiden?-], atau semestinya seorang arkitek bagi keadilan dan moraliti, sebenarnya membuktikan kekejian aksi ini. Kematian bagi sesiapa yang mengharapkan keadilan, kesucian, dan kebenaran adalah termeterai jika Allah, yang melakukan kelemahan ini, juga dibenarkan menjadi lazim?.

Dengan kata lain, Tuhan yang menerajui Kitab Suci Bible adalah melawan dosa walau apapun jenisnya, dan akan menghukum sesiapa yang melakukannya. Tiada penghormatan bagi perkara ini bagi Tuhan Alkitab, “Sebab Tuhan tidak memandang bulu(Romans 2:11). Jika Tuhan Alkitab merupakan Allah Quran, Dia harus meminta maaf kerana menghukum nabi Daud, yang gagal dalam dosa yang serupa (2 Samuel 12:1-12). Surat bagi meminta maaf harus dikirimkan ke Sodom dan Gomorrah, yang Tuhan musnahkan kerana imoraliti (Genesis 19:24-28). Sementara Alkitab mengajarkan Tuhan itu mahakuasa, juga diajarkan bahawa Dia sepenuhnya suci. Tuhan Alkitab tidak menguji kuasaNya dalam jalan yang bercanggah dengan alamNya. Tuhan Kristian sentiasa beraksi berdasarkan kesucianNya. Tuhan Alkitab tidak akan bertoleransi dengan dosa. Jika Dia melakukan juga, Dia akan tidak dipandang sebagai Tuhan suci. Inilah maka Dia melempar Satan dan malaikat yang tidak setia dari surga. Oleh itu, Dia menghukum generasi Nuh, iaitu Sodom dan Gomorran dan yang lainnya. Salah satu daripada penyakit Islam lain adalah kesilapan konsep Tuhan. Islam seperti melihat Tuhan sebagai sangat berkuasa sehingga menguji kuasanya dengan cara tidak tetap[berubah fikiran]. Siapa akan mempersoalkannya, memberi alasan. Sementara Tuhan Alkitab tidak berubah. Dia tetap sama, semalam, hari ini dan selamanya [Yesaya 48:12; Ibrani 13:8].

Contoh yang juga bagi nabi Muhammad S.A.W adalah hubungannya dengan Maryam S iaitu seorang wanita Koptik yang dihadiahkan kepadanya oleh gabenor Mesir. Dia menidurinya pada hari Hafsah berbalik. Dalam usaha untuk menolak kemarahan Hafsah, Muhammad berjanji tidak akan menyentuh wanita lagi. Dia kemudiannya menyuruh Hafsah untuk menyimpan rahsia secara sulit daripada isterinya yang lain. Bagaimanapun, dia[Maryam] memberitahu hal tersebut kepada mereka. Hasil tekanan daripada masalah tersebut diketahui, Muhammad mendisiplinkan isterinya dengaan menjauhi mereka dalam beberapa bulan, masa yang secara ‘insiden’, dimana dia memperuntukan masanya di tempat tinggal Maryam. Mengatakannya sebagai penceraian sementara!

Seperti biasa melalui, “wahyu” yang ditaburkan dari Aljana. Wahyu yang bukan sahaja memihak kepada Muhammad malahan juga mengandungi kepastian untuk benteng dari Allah, dan Gabriel, mereka yang benar dan malaikat:

[1]Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[1485] [3] Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 4. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (Sura 66:1,3,4).

[1485]. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat teguran ini kepada Nabi.

Sebagaimana yang dapat dilihat daripada ayat tersebut, Quran tampil untuk menyelesaikan masalah Muhammad dan apa-apa kelemahannya dalam insiden tersebut, dan untuk melepaskannya dari celaan jika kes yang serupa dibangkitkan pada masa hadapan:


5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. ” (Sura 66:5).

Mari lihat kepada insiden kejujuran. Maryam yang terletak di tengah episode ini bukanlah berkahwin secara sah dengan Muhammad. Posisinya hanyalah sebagai seorang gundik. Muhammad tidur dengannya disebabkan Hafsah, dan Allah, yang semestinya hanya di atas pengadilannya, atau dalam pertimbangan, memotretkan dengan menghantar isteri Muhammad untuk berdepan untuk membangkitkan matahitamnya dalam aksinya. Bagaimanapun, terdapat percanggahan lagi yang timbul disini. “Wahyu” yang lain menunjukkan Allah memberitahu Muhammad untuk berdoa bagi mengampunkan kesalahannya:

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata[1393], 2. supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, ” (Sura 48:1-2). ).

Komendasi Abbasi menjelaskan ini untuk maksud kesalahan yang dilakukan Muhammad sebelum menjadi seorang nabi, dan dengan itu, bahawa dia telah datang untuk mengakui sehingga hari kematiannya. ImamAl-Zamakhshari,

Dalam komentarinya mengatakan: “apakah yang datang sebelum anda tersilap; contohnya, dalam kes Zainab, dan apakah akan terjadi selepasnya; contohnya, masalah Maryam(Mary seorang Koptik).” Maksud bagi Kesucian Quran(Terjemahan Pickthall) mengetengahkan Surah Muhammad, yang ke 19 dengan itu:

19. Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. ” (Sura 47:19).

Sumber Hadis juga mengammarkan Muhammad sebagaimana khuatir akan dosanya, dengan itu meminta maaf.1

Dalam Quran, dalam kebanyakan kes diamana tindakan Muhammad dipersoalkan, Allah mempertimbangkannya sebagai “wahyu”. Hubungan Muhammad dengan Zainab[isteri anaknya] merupakan contoh. Walaupun pagan Arab merujuk kelakuan ini sebagai kekejian. Namun, sangat menarik, ianya mendapat berkat daripada Allah yang mengukur tahap moraliti yang semestinya tinggi daripada kebanyakan pagan yang lain. Allah juga menyokong Muhammad dengan perhubungannya dengan Maryam, seorang Koptik. Menghakimi kelakuan Muhammad sementara menyuruh dia untuk menanyakan pengampunan utnuk dosanya telah meninggalkan sebuah ruang bagi kemungkinan yang lain: bahawa Muhammad telah mengalami dosa mati (tidak tercatat dalam Quran) dimana Allah memberitahunyaa untuk bertanyakan keampunan.

Bagaimanakah Muhammad menghadapi lawannya

Suatu pemahaman umum tentang dunia Islam oleh masyarakat barat menyebabkan ketegangan antarabangsa. Sementara mujahiddin Islam masing-masing dengan tugasnya, mereka digelar sebagai pengganas. Pihak Amerika sangat terkesan dengan pengganas dan kerajaannya sudahpun menyenarai hitamkan beberapa negara Islam seperti Libya, Iran dan Syria.

Apabila berlaku serangan berani mati pada May 15 dan terbesar september 11 menyaksikan kemungkinan bagi Abu Nidal, Hamas, saudara Islam, Mujahadin, Hisbollah, dan sebagainya membawa agamanya melawan sivilisasi Israel, mereka yang tidak tahu akan prinsip Islam menyenaraikan nama tersebut. Mereka yang tidak tahu akan tulisan Muhammad terpegun apabila mendengar kumpulan yang disebutkan adalah anggota guerillas, pembunuh, penculik dan mahir bersenjata diatas semua dunia, termasuklah Amerika Syarikat sendiri. Adalah di luar pengetahuan Barat bahawa mereka ini logiknya memperoleh kredit untuk mencelakakan pesawat udara (dengan ratusan jiwa didalamnya), dan sewenang-wenangnya pembunuhan, ditambahkan dengan merosakkan karta bendanya. Mengapa harus orang yang bijak memilih keganasan, anarki, perang dan membunuh sebagai jalan kehidupan, dan juga melibatkan yang serupa di Aljana? Sebahagian daripada jawapan tersebut tertumpu pada jalan dan perbuatan bahawa Muhammad, nabi Islam, melawan musuhnya. Semasa hidupnya, Muhammad menghantar pembunuh upahan demi upahan(sekarang kita panggil mereka “skuad maut”) untuk menghindarkan lawannya. Dia menghujankan sumpah terhadap mereka yang tidak dapat dibunuh oleh pembunuhnya. Disini terdapat beberapa contohnya:

Muhammad menghantar Umayr b. Adi (pembantu Allah) untuk membunuh Asthma bint Marwan, seorang penyair yang menulis menentangnya. Pembunuh memasuki rumah perempuan tersebut pada malam hari dan menjumpai dikelilingi anaknya yang sedang tidur, termasuklah seorang anak yang sedang menyusu di dadanya. Dia kemudiannya menjatuhkan pedangnya keatas badan tersebut dan membunuhnya. Dalam kes lain yang menyayatkan, Muhammad menghantar Salim b. Amir untuk membunuh seorang Yahudi berumur 120 tahun yang secara penyairan menentang Muhammad. Pada musim panas malam, seorang Yahudi tidur di balai rumahnya. Salim tahu ianya begitu, jadi dia diam-diam dan meletakkan pedangnya pada hidupnya, membunuh dia. Juga berkaitan dengan Ibn Hisham (kutipan Ibn Ishaq) bahawa Muhammad mengatakan, “Whomsoever among the men of the Jews you overcome, kill him.” Ini merupakan cukup penyataan bagi Muhaisah ibn Mas’ud, yang dengan itu menyerang dan membunuh ibn Shunaimah, seorang pedagang Yahudi.

Cerita pembunuhan terhadap Ka’b ibnu’l Ashraf juga dinyatakan dalam Ibn Hisham, Siratur Rasul vol. 2, ms. 25. Ka’b ibnu’l Ashraf pergi ke Madinah dan memuji seorang isteri Muslim yang cantik sehingga Muslim tersebut menjadi marah. Nabi Allah mengatakan, “Siapakah bersama saya dalam perkara Ibnu’l Ashraf?” Muhammad ibn Malamah menjawab, “saya bagi saudara untuk masalah ini, O nabi Allah: saya akan bunuh dia”. Dia memasang perangkap dalam masa tiga hari, tanpa makan dan minum sehinggalah, dengan bantuan 5 pembunuh yang lain, dia berjaya membunuh Ka’b ibnu’l Ashraf. Muhammad menjemput ke-5 pembunuh lain tersebut, Abdullah ibn utaik, Masud ibn Sanan, Abdullah ibn Unais, Abu Quadatu’l Harith ibn Rab’i dan Khaza’i ibn Utaik, untuk datang ke Khaiba untuk membunuh Abi’l Huqaiq. Semestinya keinginan tersebut direstui, untuk menunjukkan kemuliaan Allah.

Dalam situasi lain, Muhammad memuji Zaid kerana membunuh seorang wanita tua bernama Umm Kirfa. Kakinya diikat kepada unta. Keadaan ini memandu wanita tersebut kesana kemari sehinggalah ia mati kepenatan. Muhammad juga menghantar ‘Amr ibn Umayyah dan jabbar ibn Sakhar dari Medinah ke Makkah untuk membunuh Abu Sufan ibn Harb. Walaubagaimanapun, pembunuh upahan tersebut gagal dalam misinya kerana tindakan mereka diketahui sebelum sempat menyerang. (Ibn Hishan Siratur Rasul vol. 3,ms.89,90). Kebanyakan yang gagal dibunuh melarikan diri dari Muhammad, namun mereka sukar melepasi bisa tersebut. Dengan itu, Islam melihat Kasih dan belas-kasihan sebagai kelemahan, Muhammad dilihat tidak pernah mengampunkan mereka yang mempersalahkannya. Vendetta merupakan simbol keagungan dalam Islam. Dengarlah kepada salah satu dalam Surah Quran bahawa kebanyakan Muslim mengambil tempat [melebihi garis suci] Alkitab:

Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! No profit to him from all his wealth, and all his gains! Burnt soon will he be in a fire of blazing flame! ” His wife shall carry the (crackling) wood – as fuel! – A twisted rope of Palm – leaf fibre around her (own) neck!” (Sura 111:1-5). ).[Maaf kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan Yusuf Ali]

Surah ini keberatannya lebih ditujukan kepada sumpahan terhadap bapa saudara Muhammad, Abu Lahab, bermaksud ayah Lahab, namun nama panggilan dikatakan api kerana dia menolak Muhammad yang menuntut sebagai nabi[seorang nabi yang benar tidak perlu menyumpah]. Oleh itu orang Muslim percaya bahawa setiap ayat, semi-colon, full stop, dalam Quran adalah perkataan dari Allah, kita harus ambil ayat diatas sebagai “wahyu” daripada Allah. Ia menyokong fakta bahawa Allah tidak mempunyai kasih, tidak ada belas kasihan dan keampunan, hanya sumpahan, pembunuhan, perang dan pengadilan. Tiadanya kekangan pembunuhan bagi orang dalam iman dunia Islam tiada apa yang baru. Mereka hanya meniru nabi Muhammad S.A.W, yang selepas itu, merupakan “suci” contoh bagi kelakuan Islam. Ketidakfahaman tentang Islam hanyalah cop bagi wartawan menggelarkan Islam “pengganas” beriman.

Walaubagaimanapun, pengganas seperti itu hanyalah apa yang kita lihat dalam dunia fizikal. Bukanlah masalah nyata. Apa yang kita memang ada antara Islam dan Barat umpama titanic namun tidak kelihatan secara perang rohani yang bermula di taman Eden. Iaitu konflik diantara Tuhan dan Stan, kasih dan kebencian, baik dan jahat, aman dan perang. Garis perang sudahpun jelas sekarang. Iaitu keamanan bersama Khalifah Haroun al-Rashid telah berakhir, dan militan Islam sekali lagi menyeru dilaksanakan Jihad sedunia. 1

1 Comp. Yusuf Ali.s Comm. No. 3726

1 See Mishkatul Masabih, p. 62

1 Editor.s Note: The first Islamic Jihad ended in 786AD, when Khalifah Haroun al- Rashid made peace with the Western nations. From then until this very century, Islam remained primarily in the Middle East, and as a minority religion in Africa and the Far East. Islam did not again pose a threat to world peace until after WW2, when the West started sending vast sums of money to the Arab nations in exchange for oil. That oil money has enabled the Middle East (the Leopard-Bear-Lion beast of Revelation 13:1-9) to arm itself with modern weaponry. In those figurative verses, the Bible clearly predicts there would be a 2nd Islamic Jihad just prior to Jesus. return. That 2nd Jihad is visible today in the military and economic pressure with which the Islamic states and the Palestinians are threatening Israel and the West.

Revelation further shows that this Jihad would lead to Earth.s final war, the battle of Armageddon (Rev 16:12-16). Though Armageddon may spread over the whole world, with up to 2,500,000,000 people killed, it will begin in the Middle East and be of short duration. It will end with the return of the Lord Jesus. For further details, see Ellis H. Skolfield, The False Prophet, (Fish House Publishing, Ft. Myers, FL, 1995)

Entry filed under: ULASAN TENTANG ISLAM 12 MORAL NABI MUHAMMAD.

ULASAN TENTANG ISLAM 11 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Lihat topik – Kesembuhan Illahi dari Yesus Melanda situs MYQURAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

September 2008
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: