ULASAN TENTANG ISLAM 15 KELAHIRAN ISLAM DAN JIHAD

September 10, 2008 at 2:50 am Leave a comment

Bab 15

Kristian,Kelahiran Islam dan Jihad

Sebagaimana yang diketahui, masanya tiba apabila, 83 Muslim melarikan diri ke Absynia, negara Kristian yang sekarangnya (Ethiopia). Negus dan orang Kristian disana melindungi mereka dan mencurahkan kasihnya terhadap mereka. Apabila penganiaya Muslim dari Makkah meminta mereka kembali, golongan Kristian disana tidak mahu mengembalikan mereka. Muslim terdahulunya mengadakan debat umum untuk mengetengahkan kepercayaan mereka terhadap Kelahiran Kristus, Mukjizatnya, dan kebangkitannya ke surga[iaitu petikan yang diminati dalam Quran”diwahyukan” untuk maksud tersebut]. Sesiapa pun pelarian tersebut yang tidak mengendahkan keinginannya tertipu, seorang harus tahu mengapa mereka meletakkan pendirian mereka dalam kelahiran Yesus, kematiannya, dan kesan kebangkitannya?

Dalam kebanyakan kes, janji Muhammad terhadap orang-orang Kristian hanyalah dalam seketika[kemudian berubah ianya sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi]. Selepas termaktubnya Islam sebagai agama, ia menunjukkan warna sebenarnya sebagai agama anti-Kristus, dan mencungkil orang Kristian daripada surga adalah tujuan utamanya. Dalam ulasannya untuk memusnahkan Kristian, Muslim semahunya bergerak sejauh menerbitkan “injil,” yang ditulis oleh Barnabas. 1

Bergerak dalam langkah menuruti nabi, kejayaan Muhammad sebagai Khalifah, melaungkan Jihad terhadap agama Kristian – di Mesopotamia, Asia Kecil,Asia Tengah, dan Mesir – membunuh jutaan manusia dan memaksa mereka memeluk Islam[kemudian berubah ianya sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi]. 2 Apabila mereka menyerang dan menawan Yerusalem. Sekiranya ini tidak cukup, dimerata tempat yang terdapatnya pusat penyembahan “I AM”, pihak Muslim sejurusnya membina Dome of the Rock dan masjid ketiga paling “suci” [dikenali dengan masjid Omar].

Mengapakah seharusnya Dome diletakkan ditempat sebegitu, jika bukan untuk menajiskan tempat gerejanya Tuhan Alkitab? 1 [sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi].

Pihak Muslim tidak dapat mengadakan kebanyakan pencapaian yang sudah dicapai oleh kebanyakan Rasul dengan menduduki populasi Kristian di Afrika Utara, membunuh ramai manusia, dan menyebabkan kebanyakan yang lain masuk Islam dengan nyawa diatas pedang. Sekarang ianya seperti jenayah untuk memberitakan Injil di kebanyakan negara Timur Tengah. Sebagai contoh, di negara Arab, jika warganegara Arab dijumpai menjadi Kristian, dia akan dipancung.

Perang-mengeraskan ‘misionari’ Islam disapu di Palestine, dijatuhkan ke Persia, meneruskan panduannya ke barat India, dan hinggap di selatan Rusia. Mereka melalui Sepanyol dan menduduki Perancis. Terima kasih Tuhan untuk Charles Martel yang meneruskan perjalanannya ke Eropah. Namun untuk perang ini, Islam harus bergerak menawan semua benua. Cukup menyedihkan, Islam sekarang menggunakan hasil minyaknya untuk mencapai apa yang dikehendaki melalui pedang dahulu. Melalui kawalannya terhadap minyak, Islam sekarang membelanjakan wang hasil daripada dunia Kristian. 2

Tarikh penting dalam penaklukan yang dilakukan Islam:

632 AD – menawan Yemen.

632 AD – menduduki Abyssinia (Ethiopia) namun tentera Islam ramai bertobat melalui gereja ortodok yang diterajui oleh Portugis. Hal ini sejurus merupakan acara menyedihkan, kerana hanya berlaku 17 tahun dahulu, Absynia membantu ‘penindas’ Muslim.

633 AD – seluruh gurun Arab melalui kempen perang.

635 AD – melalui sungai Euphrates (Iraq) dan menawan Damascus.

637 AD – penduduk Parsi (Iranians) dikalahkan melalui perang were Qadisiyya.

637 AD – kejatuhan Iraq

638 AD – menawan Jerusalem.

639 AD – kejatuhan Syria dalam tangan Islam.

642 AD – Kejatuhan Mesir selepas penolakan berlaku di Alexandria. Gereja terbesar Koptik yang termusnah dan tidak akan berlulang lagi hingga hari ini.

670 AD – Khalifah Muawiya menganiaya Byzantium.

688 AD – kejatuhan Carthage.

702 AD – suku Berber Afrika Utara ditawan.

705 – 708 AD – pengerjaan Afrika Utara.

711-713 AD – pertambahan pihak Arab telah berjaya menawan Sepanyol dan Portugal. Tempat Komandan Islam mendirikan pusat pentadbiran yang bernama Gibralter, dalam Inggeris, atau Jebel Tariq (bahasa Arabnya), bermaksud gunung Tariq.

715-717 AD – tentera Arab menduduki Afghanistan, tengah Asia,

sempadan Utara laut Caspian, di Utara India.

718 AD – tentera Islam menyerang Perancis.

725 AD – menduduki Toulouse dan seterusnya Burgundy dan lembah Rhone.

732 AD – Bordeaux diduduki. Tentera Islam menggerakkan diri ke Poitiers dimana mereka dikalahkan oleh Charles Martel.

Seterusnya, hanya satu abad selepas kematian Muhammad, wilayah Islam merebak dari Pyrenees ke Himalaya, daripada Atlantic ke lautan India, dari Asia Tengah ke Tengah Afrika.

Dari 750 AD kedepan, Islam mengalami kesukaran berkembang.

Pada masa tersebut, golongan intelektual, komersialisasi, kekayaan menjadi lebih jelas, dan pada abad ke -11 empayar Islam amat lemah untuk mengalahkan Salib Vatikan. Walaubagaimanapun, hal ini menjurus kepada lebih banyak penawanan dilakukan oleh Muslim:

11th AD – Muslim menduduki Afrika Selatan di Sahara.

11th – 14th AD – Muslim mengerjakan Barat India.

13th AD –Muslim melangkau ke Dakar (Senegal) ke Laut Merah[Masin] melalui wilayah sub-Sahara.

14th – 16th AD – Muslim menawan Indonesia.

15th AD – kejatuhan Konstantinople. Negara ini (dinamakan Istanbul) memiliki gereja Kristian terbesar bernama Santa Sofia yang dibina dalam empayar Kristian Justinian, kini menjadi masjid.

1804 AD – menawan Nigeria.

Islam (latarbelakang)

Sejak itu ramai negara barat dikaburi dan dijajah pengetahuan Islam, dan amat perlu untuk menceritakan lebih mendalam sejarah Islam dan masyarakat politik yang juga agama. Islam secara literal dimaksudkan dengan “penyerahan”. Oleh itu, seorang Muslim sebenar adalah seorang yang diserahkan. Islam bukanlah Muhammadanisme mahupun Muslim Muhammadan. Tema ini adalah Suc misnomer dan salah bagi seorang Islam. Islam merebak dalam kitaran bulatan yang dipangil Muhammad, namun ini bukanlah bermaksud dibina dalam atau pada Muhammad. Berdasarkan Muslim dia hanyalah pesuruh Allah. Muhammad dilahirkan di Makkah pada abad ke-570, bandar di barat laut Arab Saudi. Nama ayahnya pula Abdullah (bermaksud hamba Allah) meninggal sebelum beliau sempat lahir. Ibunya ialah, Aminah, meninggal kerana penyakit. Dia dibesarkan oleh bapa saudaranya, Abdul Muttalib,dan selepas itu oleh, Abdul Manaf, yang juga bernama Abu Talib. Dia merupakan suku Hashimite yang berbangsa Quaraish. Sebagai orang muda dia merantau bersama ayah saudaranya pedagang caravanan ke Siria, dan beberapa tahun selepas itu dia membuat pengembaraan serupa bersama kekayaan isteri bernama Kadijah[seorang janda].

Muhammad dikatakan sangat tulus semasa menjalankan perdagangan isterinya, pada usia 40 tahun, mengahwini Muhammad yang masa itu berumur 25 tahun. Perkahwinan ini membuatkan Muhammad sangat berpengaruh, sebagaimana kekayaan isterinya sekarang dalam tangannya. Harus diketahui bahawa selama hidupnya Khadijah, Muhammad adalah monogami (perkahwinannya berakhir 25 tahun). Muhammad adalah seorang yang ketara beragama memandangkan ikut Pagan dan kepercayaan karut menyebabkan dia dibenci pengikut Pagan dan pengikut karut bangsanya sendiri di Makkah dan menuntut sebuah kumpulan dengan menamakan kumpulannya adalah pengikut Abraham. Dengan itu menamakan diri mereka sebagai pengikut Hunafa (sing. Hanif)). Adalah menjadi kebiasaannya untuk berehat sebulan untuk setiap tahun dalam gua di gurun untuk bertapa. Tempat tersebut dinamakan gua Hira, sebuah bukit gurun yang terletak 3 kilometer di utara Makkah, dan bulan yang dipilih untuk bertapa adalah bulan Ramadan.

Dalam pertapaannya dia mendengar bunyi yang mengatakan: “Iqraa!”, bermaksud “mengucap!” bahasa Inggerisnya recite. Arahan ini diulangi dan Muhammad disuruh untuk mengucap. Perkataan tersebut ialah, “mengucaplah engkau dalam nama Tuhan yang mencipta manusia dari darah “clot of blood“. (Surah 96).Ia harus diingat sejak itu, bahawa roh yang berkata kepada Muhammad adalah roh kesesatan, sebaab manusia bukannya diciptakan daripada setitik darah, tapi dari debu yang disekitaran (Genesis 2:7). Pada mulanya, Muhammad tidak pasti akan punca “wahyu”, adakah ianya daripada jin, makluk yang mempengaruhi seorang penghasut? atau ianya daripada Tuhan? dia seterusnya berkongsi dengan isterinya yang bernama Khadijah yang telah menasihatinya. Seorang sejarawan Islam yang terkenal, Imam At-Tabari menulis perkara ini dalam bukunya yang bertajuk “Tarik ar-Rasul wa’l Muluk”:

“Kemudian (Gabriel) bergerak meninggalkan aku, dan saya balik ke rumah. Terus menjumpai Khadija dan duduk di pahanya mencari kebebasn disana. Dia berkata, “…apakah itu, O ya anak bapa saudaraku? adakah engaku telah melihat sesuatu?”

“Ya, saya menjawab dan menyatakan kepadanya akan apa yang telah kulihat. Dia menjawab, “Berbahagialah, O ya anak bapa saudaraku, dan pegangilah itu. Bersama Dia adalah nyawa tangan Khadijah, saya harap anda akan menjadi nabi bagi orang ini.”

Khadija tidak meninggalkan Muhammad bersama penasihatnya sendiri with her counsel alone. Dia juga mempengaruhi saudaranya, juga, yang telah menjadi seorang hunafa:

“Kemudian dia bangkit berdiri…dan berjalan ke arah Waraqa ibn Naufal, saudara sepupunya yang dikasihi. Waraqa telah menjadi seorang Kristian, telahpun membaca Alkitab dan mendengar Taurat dan Injil. Kata Waraqa,’Qudus! Qudus! Dengan Dia yang memegang nyawa Waraqa, jika kamu memberitakan kebenaran, O Khadija, semestinya datang seorang terbesar Namua;’ dan melalui Namua dia maksudkan Gabriel yang datang kepada Musa dahulunya. ‘Oleh itu dia dikenal sebagai nabi oleh orangnya.’ Jadi Khadija balik kepada Muhammad memberitakan apa yang telah dikatakan olehWaraqa yang telah mengurangkan ketakutannya.”

Selepas insiden diatas, Muhammad sendiri menemui Waraqa dalam sinaran Ka’aba dan menyatakan pengalamannya kembali:

“Disana Waraqa berkata, ‘Dengan Dia yang memegang nyawaku, kamu telah diangkat menjadi nabi bagi orang ini, kerana sememangnnya datang kepada engkau seorang terbesar Namus yang telah datang kepada Musa,’…dan nabi Allah pulang ke rumahnya, digalakkan oleh perkataan dari Waraqa, dengan itu kebanyakan ketakutannya telah reda”. (Leiden edition. Pp. 147-152).

Anda telah lihat ianya disahkan oleh komentari No. 31 & 32 Quran yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali, terjemahan yang dihormati oleh semua Muslim[maaf jika anda meragui terjemahan saya ke bahasa Melayu, harap jangan diendah kerana hanya bagi memudahkan pembaca, penulis masih menggalakkan anda merujuk Quran bahasa Muhammad]. Kounseling dan galakan yang diberi oleh Khadija danWaraqa menjadi bahan untuk menerbitkan Muhammad sebagai nabi. Sebelum sesiapa melihat peranan Khadija dan Waraqa, seorang itu patut tahu susunan keagamaan dalam zaman pra-Islam Arab. Yahudi dan Kristian harus bangga [disebabkan Alkitabnya] keatas Arab yang tiada Alkitabnya (cf. Ahmed Deedat, Christ in Islam, ms. 32). Hal ini membuatkan Arab bermartabat rendah; oleh itu tidaklah mengejutkan bila Muhammad digalakkan. Kini Arab sekarang memiliki nabi dan Alkitab, dan kemegahan Kristian dan Yahudi harus diam. Kebanyakan penulis barat menyalahkan fakta bahawa Muhammad diberi wahyu daripada roh entiti. Hal ini hanya akan meminggirkan dimensi kerohanian. Muhammad sememangnya menerima “wahyu,” bagi hidup selama 22 tahun. Apa yang masih menjadi tanda tanya disini adalah siapakah “malaikat” yang berbisik di telinganya. Saya dapat mendengar ramai yang mengatakan, “Oh! Jika hanya seorang yang telah menemui Muhammad dan memberitakannya kebenaran!” Namun kesukaran kebenaran ialah:

Muhammad bukan semestinya Muhammad, suatu[mungkin] agama yang salah telah datang ke tanah Arabia – nabi atau Islam atau sesuatu yang serupa. Genesis bab 16 dan 12 masih juga digenapi… verses eleven and twelve still had to be fulfilled . . .

Gen 16:11-12 (KJV) “And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction. And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.”

16:11 Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. 16:12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.” [sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi].

Sememangnya, Islam di Timur Tengah mengangkat tangannya melawan setiap manusia dan manusia melawannya. Apabila Muhammad menuntut bahawa dia adalah rasul Allah, segenap isi rumahnya mempercayainya. Termasuklah isterinya Khadija, Ali, saudaranya dan Zaid ibn Haritha – seorang hamba bebas dan diangkat menjadi anak Muhammad. Yang pertama menerima di luar keluarganya, kaya dan mashyur sebagai pedagang Arab yang dikenali sebagai Abu Bakr. Pada umurnya 43 tahun, Muhammad datang ke pusat awam, Ka’aba untuk berkutbah. Dia menyeru bahawa Allah adalah satu , tidak dapat dilihat dan berkuasa. Dia mengutuk penyembahan tuhan lain selain Allah sambil memberitakan pengadilan kali kedua. Dalam 13 tahun secara aman berkutbah, dia memenangi seratus jiwa. Sebagaimana yang telah saya katakan, penganiayaan berlaku dan kebanyakan pengikutnya melarikan diri ke Abyssinia (sekarang Ethiopia, sebuah negara Kristian). Sejak itu, Islam tidak hanya sebuah agama tapi juga sebagai entiti politik, dan sejak itu politik dalam sukan dalam muafakat kata setuju compromise, Muhammad membuat pengakuan kepada penduduk Arab yang menentangnya dengan mengiktiraf penyembahan patungnya (Al-Lat, Al-Uzza dan Manat) (Sura 53:18-22). Apabila konsesi di putuskan, Muhammad mempersalahkan setan kerana memberikannya “wahyu” di mulutnya (Surah 22:52).

Adalah sangat menarik untuk mengetahui bahawa ayat setan datang dalam bentuk yang serupa dengan sebuah “wahyu” namun masih, Muhammad tidak tahu semuanya berasal dari sumber yang sama[setan]. [sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi]. Pada 25, Jun, 622 AD berlakunya peralihan titik Islam, Muhammad berhijrah (Hijra) ke Yatrib (sekarang Madinah) dan diangkat sebagai ketua negeri dan komandan dalam mengetuai Umma Islam pertama (masyarakat yang percaya). Muslim memulakan tarikh sejak tahun tersebut. Dengan itu, berdasarkan Islam, kita berada dalam abad ke 15 bukannya 20. Ini yang anti-Kristus ingin lakukan untuk mengubah masa dan musim dinyatakan sebagai gelap dan putih dalam Daniel 7:25:

He will speak against the most high and oppress his saints and try to change the set time and laws . . .” (NIV) Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
[sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi].

Sejak Muhammad berjaya mempertahankan tarafnya di Madinah, Allah memberitahunya untuk memberikan upah kepada golongan Jihad. Serangan demi serangan dilakukan sehingga menjelang tahun ke-10 Muhammad mengadakan perjanjian keamanan bersama penduduk Makkah, dikenali sebagai perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian ini hanyalah muslihat, dan Muhammad menawan Makkah 2 tahun kemudian dengan ribuan Jihadnya (cf. Daniel 11:23-24).

“Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia[Muhammad] akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya.”

Tahu bahawa halangan semestinya bunuh, penduduk Makkah menyerah diri secara aman. Muhammad menggigit musuhnya, Abu Sufyan, Suhail dan serupa, menyelamatkan diri dengan memeluk Islam. Mereka yang menolak berlaku demikian semestinya menunggu pedang hinggap di tubuh (suatu yang Allah katakan “mengasihani”). Sejak itu, Islam mempertahankan perbelanjaannya, kebanyakannya digunakan untuk membayar gerakan tentera. Kemungkinan dari itu Mao Tse Tung mendapat idea bahawa kuasa bergerak melalui hujung senapang.

1 Barnabas is believed to have been written by a monk named Marino, a Catholic turned Muslim, who was later known as Mustapha Arandi. Barnabas contains direct quotes from the Koran and from a 15th century comedy by Dante.

2 Before his death in 632, Muhammad ordered a military operation against Christian Byzantine (the Eastern Roman Empire).

1 Editor.s Note: The exact location of God.s temple was unknown to the Muslim builders of the Dome of the Rock so they missed desecrating the temple by 300 ft. The dome is actually located in what was once known as .the court of the Gentiles.. Jerry Landay in his book, The Dome of the Rock (Newsweek, New York, NY, 1972) p. 18, records that when Khalifah Omar entered Jerusalem in 639AD, he was met by Sophronius, Bishop of the Jerusalem Church, who showed him through the city. Looking at the temple mount (then in rubble), Omar declared that he was going to build a memorial to Muhammad on the original site of the temple of God. Sophronius exclaimed in horror, .Verily, this is the Abomination of Desolation spoken of by Daniel the prophet, and it now stands in the holy place,. (Daniel 9:27) Though Sophronius was an old man of about 80, Khalifah Omar put him in prison and to forced manual labor, the rigors of which killed him. A new understanding of biblical day=years has proved Sophronius. utterance to be both prophetic and true. See Ellis Skolfield, Sozo, Survival Guide for a Remnant Church.(Fish House Publishing, Fort Myers, FL, 1995).

2 Editor.s Note: This second spread of Islam was foretold in great detail in the Bible book of Revelation. See Ellis Skolfield, The False Prophet (Fish House Publishing, Fort Myers, FL, 1995).
Entry filed under: ULASAN TENTANG ISLAM 15 KELAHIRAN ISLAM DAN JIHAD.

Can I Trust the Bible?-JMM ULASAN TENTANG ISLAM 16 NIGERIA SEBAGAI CONTOH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

September 2008
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: